25 apr 2016 14:27

25 apr 2016 15:58

"Man måste satsa på vägarna"

TRAFIK: Motormännen oroas över antalet dödade i trafiken

Antalet omkomna i trafiken ligger på samma nivå i dag som 2010 och det är något som oroar Motormännen.
– Man måste satsa på vägarna, säger Ulla-Britt Hagström, ordförande i Skaraborg.

I Sverige bygger trafiksäkerhetsarbetet på Nollvisionen som riksdagen beslutade om 1997. Det är en vision där ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, men också en strategi för hur en säker vägtrafik ska uppnås. 2009 beslutade riksdagen om ett etappmål som innebär att högst 220 personer ska omkomma i trafiken år 2020 och att högst 4000 ska skadas allvarligt.

– Hade Sverige följt EU-direktivet om en halvering av dödstalet på vägarna mellan 2010-2020 hade vi tidigare varit tvungna att ta till kraftfulla åtgärder. Tyvärr antog vi inte den utmaningen och vi har inte heller längre samma utvecklingskurva i att minska antalet dödade och skadade i trafiken som vi har haft tidigare. Nu har vi i stället fastnat på 2010 års nivåer och lyckas inte längre pressa ner siffrorna på samma sätt, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen, i ett pressmeddelande.

Detta är något som oroar Motormännen.

– Oron är verkligen befogad. Trafikverket vill sänka hastigheten från 90 till 80 på alla sträckor som inte har mitträcken och där det är över 2000 fordon per dag. Från Motormännen tror vi inte på det, vi måste först rusta upp vägarna och se till vi har mitträcken. Hastigheten är en del, men det går inte bara att sänka hastigheten och tänka att ”nu har vi gjort vårt, det får inget kosta”. Vi måste satsa, bilismen ökar och bilarna blir snabbare, då måste vägarna hänga med, konstaterar Ulla-Britt Hagström, ordförande i Motormännen Skaraborg.

Förra året omkom, enligt TT, 260 personer (siffran är preliminär) och 270 år 2014. I Skaraborg omkom elva personer 2015 och 2014 enligt Ulla-Britt Hagström. Under mars 2016 omkom, enligt Transportstyrelsen, tio personer i landet.

Under 2010 omkom, enligt Transportstyrelsen, 266 personer i landet.

I Sverige bygger trafiksäkerhetsarbetet på Nollvisionen som riksdagen beslutade om 1997. Det är en vision där ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, men också en strategi för hur en säker vägtrafik ska uppnås. 2009 beslutade riksdagen om ett etappmål som innebär att högst 220 personer ska omkomma i trafiken år 2020 och att högst 4000 ska skadas allvarligt.

– Hade Sverige följt EU-direktivet om en halvering av dödstalet på vägarna mellan 2010-2020 hade vi tidigare varit tvungna att ta till kraftfulla åtgärder. Tyvärr antog vi inte den utmaningen och vi har inte heller längre samma utvecklingskurva i att minska antalet dödade och skadade i trafiken som vi har haft tidigare. Nu har vi i stället fastnat på 2010 års nivåer och lyckas inte längre pressa ner siffrorna på samma sätt, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen, i ett pressmeddelande.

Detta är något som oroar Motormännen.

– Oron är verkligen befogad. Trafikverket vill sänka hastigheten från 90 till 80 på alla sträckor som inte har mitträcken och där det är över 2000 fordon per dag. Från Motormännen tror vi inte på det, vi måste först rusta upp vägarna och se till vi har mitträcken. Hastigheten är en del, men det går inte bara att sänka hastigheten och tänka att ”nu har vi gjort vårt, det får inget kosta”. Vi måste satsa, bilismen ökar och bilarna blir snabbare, då måste vägarna hänga med, konstaterar Ulla-Britt Hagström, ordförande i Motormännen Skaraborg.

Förra året omkom, enligt TT, 260 personer (siffran är preliminär) och 270 år 2014. I Skaraborg omkom elva personer 2015 och 2014 enligt Ulla-Britt Hagström. Under mars 2016 omkom, enligt Transportstyrelsen, tio personer i landet.

Under 2010 omkom, enligt Transportstyrelsen, 266 personer i landet.