25 apr 2016 22:16

25 apr 2016 22:27

S-ledaren om det oväntade beskedet

BILLINGEN: Beslutet om Billingen uppskjutet – frän kritik från Alliansen

Det blev inget beslut om satsningen på Billingen på måndagskvällen. Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade igenom att ärendet ska utredas ytterligare. Kritiken från Alliansen var hård.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet begärde återremiss och hänvisade till att beslutsunderlaget inte var tillräckligt.

– Billingen är en viktig och stor investering, men det är en sådan stor satsning att vi måste få ett bättre underlag, förklarade Socialdemokraternas gruppledare Maria Hjärtqvist när hon avslöjade partiets inställning.

Krävs 21 röster

Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig bakom begäran om återremiss och därmed fanns tillräckligt med röster för att driva igenom den begäran. För att få till återremiss behövs tredjedels majoritet (21 röster) och de tre partierna har 26 av 61 röster i kommunfullmäktige.

– Rättsläget är oklart, kostnaderna är inte redovisade tillräckligt, vi saknar konsekvensanalys om hur framtida investeringar påverkas. Inom MP är vi heller inte emot att Billingehus kan bli ett asylboende, förklarade MP:s Elisabeth Gustavsson i sitt anförande.

Katarina Jonsson (M) var förvånad:

– Jag har öron 365 dagar om året och har i ksau eller kommunstyrelsen inte hört en enda fråga från S om detaljer, sa Jonsson, som var tydligt kritisk mot S under fortsättningen av debatten.

Vill se kalkyler

I sitt skriftliga yrkande begärde S att beräknade investeringskostnader, driftskostnadskalkyler och personalbehov, samt att det görs en konsekvensanalys för vilken inverkan det har på övriga planerade investeringar i kommunen 2017-2019.

S krävde också en kostnadskalkyl för nödvändiga infrastrukturinvesteringar och för renoveringskostnaderna av Billingebadet och att en extern och oberoende värdering av Billingebadet, Blå hallen och tillhörande markområde görs.

Massiv kritik

Kritiken från Alliansen under den två timmar långa debatten som följde var massiv. Flera ledamöter menade att S krävde för mycket detaljer i ett beslut som är en avsiktsförklaring.

– Ingen av er svarar på de frågor vi ställer. Vi har inte fått en enda frågeställning. Ni kommer med dem i dag, i sista stund och skickar tillbaka frågorna, sa Jonsson som var ovanligt frän i tonen mot oppositionsrådet Marie Ekman.

Marie Ekman svarade med att S varit tydligt sedan de lämnade förhandlingarna med hotellet i januari:

– Att ta ansvar är att begära mer underlag. Vi har inte tillräckligt på fötterna för att säga ja. Billingen är viktigt, men skolor och LSS-boende är prioriterade välfärdsatsningar för oss.

Måste våga

Leif Walterum (C) menade att det inte går att ha den typen av detaljsiffror på bordet i det här läget och menade att S nu visar en ny princip för hur investeringsbeslut ska tas i framtiden.

– Politik handlar om tro och vilja. Vi har inte alla svar nu, men det handlar om att våga. Utan den viljan hade satsningar på Boulogner eller GSP inte blivit av.

Torbjörn Bergman pressade Marie Ekman upprepade gånger på varför S nu vill ha mer utredning och ifrågasatte riskerna med att låta tänkta en samarbetspartnern Billingehus vänta.

– Asmund Haare (norske ägaren) har ägt i hotell Billinghus 17 i år. De har pratats om satsningar, och han kan nog vänta lite i så fall, kontrade Ekman.

När ärendet om satsningen på Billingen kommer upp igen är osäkert.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet begärde återremiss och hänvisade till att beslutsunderlaget inte var tillräckligt.

– Billingen är en viktig och stor investering, men det är en sådan stor satsning att vi måste få ett bättre underlag, förklarade Socialdemokraternas gruppledare Maria Hjärtqvist när hon avslöjade partiets inställning.

Krävs 21 röster

Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig bakom begäran om återremiss och därmed fanns tillräckligt med röster för att driva igenom den begäran. För att få till återremiss behövs tredjedels majoritet (21 röster) och de tre partierna har 26 av 61 röster i kommunfullmäktige.

– Rättsläget är oklart, kostnaderna är inte redovisade tillräckligt, vi saknar konsekvensanalys om hur framtida investeringar påverkas. Inom MP är vi heller inte emot att Billingehus kan bli ett asylboende, förklarade MP:s Elisabeth Gustavsson i sitt anförande.

Katarina Jonsson (M) var förvånad:

– Jag har öron 365 dagar om året och har i ksau eller kommunstyrelsen inte hört en enda fråga från S om detaljer, sa Jonsson, som var tydligt kritisk mot S under fortsättningen av debatten.

Vill se kalkyler

I sitt skriftliga yrkande begärde S att beräknade investeringskostnader, driftskostnadskalkyler och personalbehov, samt att det görs en konsekvensanalys för vilken inverkan det har på övriga planerade investeringar i kommunen 2017-2019.

S krävde också en kostnadskalkyl för nödvändiga infrastrukturinvesteringar och för renoveringskostnaderna av Billingebadet och att en extern och oberoende värdering av Billingebadet, Blå hallen och tillhörande markområde görs.

Massiv kritik

Kritiken från Alliansen under den två timmar långa debatten som följde var massiv. Flera ledamöter menade att S krävde för mycket detaljer i ett beslut som är en avsiktsförklaring.

– Ingen av er svarar på de frågor vi ställer. Vi har inte fått en enda frågeställning. Ni kommer med dem i dag, i sista stund och skickar tillbaka frågorna, sa Jonsson som var ovanligt frän i tonen mot oppositionsrådet Marie Ekman.

Marie Ekman svarade med att S varit tydligt sedan de lämnade förhandlingarna med hotellet i januari:

– Att ta ansvar är att begära mer underlag. Vi har inte tillräckligt på fötterna för att säga ja. Billingen är viktigt, men skolor och LSS-boende är prioriterade välfärdsatsningar för oss.

Måste våga

Leif Walterum (C) menade att det inte går att ha den typen av detaljsiffror på bordet i det här läget och menade att S nu visar en ny princip för hur investeringsbeslut ska tas i framtiden.

– Politik handlar om tro och vilja. Vi har inte alla svar nu, men det handlar om att våga. Utan den viljan hade satsningar på Boulogner eller GSP inte blivit av.

Torbjörn Bergman pressade Marie Ekman upprepade gånger på varför S nu vill ha mer utredning och ifrågasatte riskerna med att låta tänkta en samarbetspartnern Billingehus vänta.

– Asmund Haare (norske ägaren) har ägt i hotell Billinghus 17 i år. De har pratats om satsningar, och han kan nog vänta lite i så fall, kontrade Ekman.

När ärendet om satsningen på Billingen kommer upp igen är osäkert.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktiges beslut på måndagen innebär att ärendet nu ska beredas igen.

Exakt när frågan kommer upp igen i fullmäktige nästa gång är osäkert. Nästa kommunfullmäktige är den 23 maj, men ska en ny utredning lyckas svara på alla frågor från Socialdemokraterna är inte tiden dit tillräcklig.

Ordförande Conny Brännberg (KD) förklarade efter beslutet på måndagen att det kan bli aktuellt att utlysa ett extra kommunfullmäktigesammanträde med anledning av den nya situationen.