26 apr 2016 16:42

26 apr 2016 16:42

Bokslut fick godkänt

NOTERAT

Skövde kommuns årsredovisning fick godkänt av kommunfullmäktige i måndags kväll. Både av revisorerna och av politikerna själva.

Det var inte bara den heta frågan om satsningen på Billingens fritidsområde som stod på agendan under måndagen. Sammanträdet fortsatte fram till klockan 22.15 med bland annat kommunens årsredovisning.

Revisorerna föreslog att styrelser och nämnder skulle beviljas ansvarsfrihet och hade inga stora anmärkningar i sin rapport.

Kommunens resultat blev 77,9 miljoner kronor, men största delen av det beror på att en ny modell för avskrivningar tillämpas.

Resultatet är i nivå med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som fullmäktige satt upp bedömer revisorerna.

Det var inte bara den heta frågan om satsningen på Billingens fritidsområde som stod på agendan under måndagen. Sammanträdet fortsatte fram till klockan 22.15 med bland annat kommunens årsredovisning.

Revisorerna föreslog att styrelser och nämnder skulle beviljas ansvarsfrihet och hade inga stora anmärkningar i sin rapport.

Kommunens resultat blev 77,9 miljoner kronor, men största delen av det beror på att en ny modell för avskrivningar tillämpas.

Resultatet är i nivå med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som fullmäktige satt upp bedömer revisorerna.