26 apr 2016 10:57

26 apr 2016 17:07

"Inte rent spel från Socialdemokraterna"

BILLINGEN: Brännberg kritisk mot S-beskedet

När ärendet om satsningen på Billingens fritidsområde kommer upp i fullmäktige igen är inte klart – men troligast är den 23 maj.
Samtidigt är tonen mot Socialdemokraterna fortsatt hård från Alliansen.

Måndagens beslut om återremiss innebär ärendet måste upp till kommunfullmäktige igen, men när det sker och hur mycket utredning som ska göras är inte beslutat.

Katarina Jonsson (M) lade under tisdagen in svaret på återremissen som ett ärende till nästa veckas sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Men när ärendet åter kan tas upp i kommunfullmäktige är inte bestämt. Ordföranden i kommunfullmäktige, Conny Brännberg (KD), kan kalla till ett extra KF-sammanträde med en veckas varsel.

Utgångspunkten – enligt Katarina Jonsson – är dock att frågan återkommer vid nästa ordinarie sammanträde, den 23 maj.

Enligt Brännberg handlar det nu om att ta en ny kontakt med S för att diskutera fortsättningen.

– Att utreda det Socialdemokraterna begär skulle kräva stora resurser och det är frågan hur seriöst det ska göras med tanke på kostnaderna och att Socialdemokraterna tidigare sagt nej, säger Brännberg som ifrågasätter Socialdemokraternas syften.

– Tolkar man det positivt öppnar de för förhandlingar, men tolkar man det negativt är de bara ute för att förstöra för Alliansen.

– Om de hade sagt att vi positiva till att diskutera mer hade det varit en sak, men jag tolkar debatten i går som att S vill ha mer utredning, men att man ändå kommer att säga nej. Det är inte rent spel från Socialdemokraterna just nu. Skövdeandan och samförståndsandan är som bortblåst, säger Brännberg.

Bara en gång

Socialdemokraterna fick med Miljöpartiet och Vänsterpartiet igenom en så kallad minoritetsremiss, där det räcker med en tredjedels majoritet (21 röster) för att få till en remiss. Enligt Conny Brännberg är det endast möjligt vid ett tillfälle i en fråga. För att driva igenom ytterligare en remissomgång krävs en majoritet av de 61 rösterna i fullmäktige.

Måndagens beslut om återremiss innebär ärendet måste upp till kommunfullmäktige igen, men när det sker och hur mycket utredning som ska göras är inte beslutat.

Katarina Jonsson (M) lade under tisdagen in svaret på återremissen som ett ärende till nästa veckas sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Men när ärendet åter kan tas upp i kommunfullmäktige är inte bestämt. Ordföranden i kommunfullmäktige, Conny Brännberg (KD), kan kalla till ett extra KF-sammanträde med en veckas varsel.

Utgångspunkten – enligt Katarina Jonsson – är dock att frågan återkommer vid nästa ordinarie sammanträde, den 23 maj.

Enligt Brännberg handlar det nu om att ta en ny kontakt med S för att diskutera fortsättningen.

– Att utreda det Socialdemokraterna begär skulle kräva stora resurser och det är frågan hur seriöst det ska göras med tanke på kostnaderna och att Socialdemokraterna tidigare sagt nej, säger Brännberg som ifrågasätter Socialdemokraternas syften.

– Tolkar man det positivt öppnar de för förhandlingar, men tolkar man det negativt är de bara ute för att förstöra för Alliansen.

– Om de hade sagt att vi positiva till att diskutera mer hade det varit en sak, men jag tolkar debatten i går som att S vill ha mer utredning, men att man ändå kommer att säga nej. Det är inte rent spel från Socialdemokraterna just nu. Skövdeandan och samförståndsandan är som bortblåst, säger Brännberg.

Bara en gång

Socialdemokraterna fick med Miljöpartiet och Vänsterpartiet igenom en så kallad minoritetsremiss, där det räcker med en tredjedels majoritet (21 röster) för att få till en remiss. Enligt Conny Brännberg är det endast möjligt vid ett tillfälle i en fråga. För att driva igenom ytterligare en remissomgång krävs en majoritet av de 61 rösterna i fullmäktige.

Fakta

Det här är några av de punkter Socialdemokraterna begär med utredning om:

Beräknade investeringskostnader, driftskostnadskalkyler och personalbehov, samt att det görs en konsekvensanalys för vilken inverkan det har på övriga planerade investeringar i kommunen 2017-2019.

Kostnadskalkyl för isytan, infrastrukturinvesteringar.

Renoveringsbehovet och kostnader för Billingebadet samt driftbudetget.