26 apr 2016 19:00

26 apr 2016 19:00

"Missvisande i program"

SKÖVDE: Chefen för Överförmyndare i samverkan (Öis)

Jan Wallgren, chef för Överförmyndare i samverkan (Öis) tycker att ett inslag i SVT är missvisande. ”Jag talade generellt och påvisade brister i lagstiftningen och ett systemfel, men det framstår som att jag talar om Öis vilket jag inte gjorde”.

SVT har granskat gode män och överförmyndare och ger exempel på människor som drabbats mycket hårt och lurats på stora summor av gode män, bland annat en kvinna från Skara. Där har den gode mannen nu dömts för grov trolöshet mot huvudman. Eftersom Jan Wallgren är chef för Öis där 13 kommuner ingår, bland andra Skövde, Falköping och Skara, fick han svara på kritiken om hur ärendet har skötts. I programmet hävdar en kommunal tjänsteman i Skara att hon fått rådet av Wallgren att inte polisanmäla den gode mannen.

– Jag minns inte samtalet, men hon har säkert ringt mig, och jag har lika säkert svarat som vi alltid gör – vi har väldigt tydliga rutiner. Jag har förmodligen sagt att vi ser allvarligt på det och att vi måste få alla uppgifter på pränt innan vi polisanmäler och att skriftliga uppgifter ska skickas till oss. Vilket också skedde. I det läget hoppade den gode mannen självmant av och den nya gode mannen gjorde senare en polisanmälan. Jag skulle aldrig uppmana att inte polisanmäla.

Hade inte den nya gode mannen polisanmält hade Öis gjort det, sådan är rutinen. Öis gör en handfull anmälningar varje år.

Än mer anmärkningsvärt är att Wallgren i programmet säger att överförmyndaren helst inte gör noggranna granskningar av de gode männen. ”Det kan vara lättare att låta saker passera i stället för att bråka, eller man kanske inte lägger sig på riktigt en sådan noggrann nivå som man annars borde, för då riskerar man att mista gode män”. Till SLA säger Wallgren att han inte kan förneka att han sagt så, men att det är taget ur sitt sammanhang.

– Av en två timmar lång intervju kokas det ner till detta. Det jag egentligen talade om, men som inte framkommer, är att överförmyndare som kollektiv i landet kanske påverkas av det svåra att få fram gode män. Men som det verkar i programmet talar jag om Öis och det är inte alls fallet.

– Vi är nog ett av de mest noggranna överförmyndarkontoren i landet. Vi är väldigt seriösa och tar uppdraget på stort allvar.

Wallgren tycker ändå att SVT-granskningen är bra.

– Självklart, men just i detta fallet blev det missvisande.

SVT har granskat gode män och överförmyndare och ger exempel på människor som drabbats mycket hårt och lurats på stora summor av gode män, bland annat en kvinna från Skara. Där har den gode mannen nu dömts för grov trolöshet mot huvudman. Eftersom Jan Wallgren är chef för Öis där 13 kommuner ingår, bland andra Skövde, Falköping och Skara, fick han svara på kritiken om hur ärendet har skötts. I programmet hävdar en kommunal tjänsteman i Skara att hon fått rådet av Wallgren att inte polisanmäla den gode mannen.

– Jag minns inte samtalet, men hon har säkert ringt mig, och jag har lika säkert svarat som vi alltid gör – vi har väldigt tydliga rutiner. Jag har förmodligen sagt att vi ser allvarligt på det och att vi måste få alla uppgifter på pränt innan vi polisanmäler och att skriftliga uppgifter ska skickas till oss. Vilket också skedde. I det läget hoppade den gode mannen självmant av och den nya gode mannen gjorde senare en polisanmälan. Jag skulle aldrig uppmana att inte polisanmäla.

Hade inte den nya gode mannen polisanmält hade Öis gjort det, sådan är rutinen. Öis gör en handfull anmälningar varje år.

Än mer anmärkningsvärt är att Wallgren i programmet säger att överförmyndaren helst inte gör noggranna granskningar av de gode männen. ”Det kan vara lättare att låta saker passera i stället för att bråka, eller man kanske inte lägger sig på riktigt en sådan noggrann nivå som man annars borde, för då riskerar man att mista gode män”. Till SLA säger Wallgren att han inte kan förneka att han sagt så, men att det är taget ur sitt sammanhang.

– Av en två timmar lång intervju kokas det ner till detta. Det jag egentligen talade om, men som inte framkommer, är att överförmyndare som kollektiv i landet kanske påverkas av det svåra att få fram gode män. Men som det verkar i programmet talar jag om Öis och det är inte alls fallet.

– Vi är nog ett av de mest noggranna överförmyndarkontoren i landet. Vi är väldigt seriösa och tar uppdraget på stort allvar.

Wallgren tycker ändå att SVT-granskningen är bra.

– Självklart, men just i detta fallet blev det missvisande.