26 apr 2016 20:38

27 apr 2016 08:23

Samrådsmöte kring Knistadbostäder

KOMMUN: Dan Perssons projekt med äppelby

Ett av de inledande stegen mot nya bostäder på Knistad genomfördes i går kväll.
Men det var många synpunkter som kom upp när samrådsmötet kring den nya ”Äppelbyn” hölls.

För ungefär ett halvår sedan skrev SLA om Knistad herrgårds ägare Dan Perssons planer på den så kallade Knistad Äppelby.

Tanken är 27 fastigheter som ska ligga bredvid golfbanans hål sju.

– Det som är speciellt är utformningen, just de runda tomterna. Jag har aldrig sett runda tomter tidigare, sade Persson då om projektet.

Synpunkter

På tisdagskvällen hölls samrådsmöte kring det tänkta bygget. Kommunen informerade om hur ärendet kommer att behandlas och vilka steg man ska gå igenom.

Efter samrådsmötet väntar en granskningsperiod, därefter kan antagande­beslut fattas i kommunstyrelsen och någon gång i december väntas i så fall beslutet kunna ha vunnit laga kraft.

Under granskningsperioden finns möjligheter att skriftligt lämna in åsikter kring projektet men redan på gårdagens möte tog flera personer till orda.

Framförallt var det lokala lantbrukare som lyfte fram möjliga problem med bostäder i området och menar på att det till exempel kan komma krav och klagomål från de boende kring ljud och lukter från lantbruket vilket kan få konsekvenser för deras arbete.

– Vi på kommunen kommer att gå igenom alla sådana här synpunkter och väga in i vår granskning, säger planchefen Linda Tubbin.

Vill locka till landet

Dan Persson säger att det här är något man har diskuterat och inte kommer att bli något problem.

– Tanken är att vi ska locka just människor som vill bo på landet och ha närhet till en sådan här miljö. Annars hade de valt att bosätta sig i stan, säger han.

Detaljplaneförslaget finns utställt i Stadshuset fram till den 11 maj.

För ungefär ett halvår sedan skrev SLA om Knistad herrgårds ägare Dan Perssons planer på den så kallade Knistad Äppelby.

Tanken är 27 fastigheter som ska ligga bredvid golfbanans hål sju.

– Det som är speciellt är utformningen, just de runda tomterna. Jag har aldrig sett runda tomter tidigare, sade Persson då om projektet.

Synpunkter

På tisdagskvällen hölls samrådsmöte kring det tänkta bygget. Kommunen informerade om hur ärendet kommer att behandlas och vilka steg man ska gå igenom.

Efter samrådsmötet väntar en granskningsperiod, därefter kan antagande­beslut fattas i kommunstyrelsen och någon gång i december väntas i så fall beslutet kunna ha vunnit laga kraft.

Under granskningsperioden finns möjligheter att skriftligt lämna in åsikter kring projektet men redan på gårdagens möte tog flera personer till orda.

Framförallt var det lokala lantbrukare som lyfte fram möjliga problem med bostäder i området och menar på att det till exempel kan komma krav och klagomål från de boende kring ljud och lukter från lantbruket vilket kan få konsekvenser för deras arbete.

– Vi på kommunen kommer att gå igenom alla sådana här synpunkter och väga in i vår granskning, säger planchefen Linda Tubbin.

Vill locka till landet

Dan Persson säger att det här är något man har diskuterat och inte kommer att bli något problem.

– Tanken är att vi ska locka just människor som vill bo på landet och ha närhet till en sådan här miljö. Annars hade de valt att bosätta sig i stan, säger han.

Detaljplaneförslaget finns utställt i Stadshuset fram till den 11 maj.