26 apr 2016 10:56

26 apr 2016 10:56

Sämre läge än förra året

VÅRD

Hälften av landstingen säger att bemanningsläget inför sommaren är sämre i år jämfört med 2015, enligt en sammanställning från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Vårdfokus skriver att samtliga landsting uppger att de ha svårt att hitta sjuksköterskor. 79 procent säger att det är svårt att rekrytera barnmorskor och 42 procent uppger att det är svårt att rekrytera biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Hälften säger att det är svårt att rekrytera läkare, men att det inte varit svårt att få tag på undersköterskor och vårdbiträden.

Bara landstingen i Västmanland och Örebro menar att läget ser bättre ut i år. Hälften av de övriga menar att det blir lika tufft som förra året och hälften att läget är ännu sämre.

Vårdfokus skriver att samtliga landsting uppger att de ha svårt att hitta sjuksköterskor. 79 procent säger att det är svårt att rekrytera barnmorskor och 42 procent uppger att det är svårt att rekrytera biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Hälften säger att det är svårt att rekrytera läkare, men att det inte varit svårt att få tag på undersköterskor och vårdbiträden.

Bara landstingen i Västmanland och Örebro menar att läget ser bättre ut i år. Hälften av de övriga menar att det blir lika tufft som förra året och hälften att läget är ännu sämre.