27 apr 2016 14:01

27 apr 2016 14:01

Kulturpengar till Skövde

KULTUR

Regionens kulturnämnd fortsätter satsa på internationella konstresidens, där en utländsk konstnär får möjlighet att under en tid bo och verka i Västra Götaland.

Vid det senaste mötet togs beslut om stöd till fem institutioner, bland annat Skövde konstmuseum som får 100 000 kronor.

Museet jobbar tillsammans med ett konstnärskollektiv i Sankt Petersburg, Centro de Desarrollo i Havanna och PAC i Milano, under ledning av Anna Viola Hallberg.

Vid det senaste mötet togs beslut om stöd till fem institutioner, bland annat Skövde konstmuseum som får 100 000 kronor.

Museet jobbar tillsammans med ett konstnärskollektiv i Sankt Petersburg, Centro de Desarrollo i Havanna och PAC i Milano, under ledning av Anna Viola Hallberg.