27 apr 2016 13:32

27 apr 2016 16:33

Stopp för Cementas markförberedelser

VÅMB: Skövde Naturskyddsföreningen fick rätt

Cementa får inte göra några förberedande åtgärder i naturen för att ta sitt nya täkttillstånd i bruk. Mark- och miljööverdomstolens besked är ett bakslag för Cementa som allt mer riskerar att hamna i tids- och kalkstensbrist.

Domstolen har beslutat om inhibition, vilket innebär att åtgärder för att verkställa mark- och miljödomstolens dom från i mars inte får ske. I sitt beslut skriver domstolen att det ”finns risk för sådana skador på miljön att bolagets intresse av omedelbar verkställighet inte med erforderlig marginal väger tyngre”.

Tillståndet får därför inte tas i bruk förrän det vunnit laga kraft.

Sätter paus

I domen från mark- och miljödomstolen gavs bolaget rätt att förbereda en omledning av Hållsdammsbäcken samt sätta upp stängsel.

De åtgärderna stoppas nu.

– Vi sätter paus på alla förberedelser ute i naturen. Vi hade börjat ta ned en del träd för att förbereda en arbetsväg och den nya bäckfåran, säger fabrikschefen Matilda Hoffstedt.

Beskedet pressar fabriken ytterligare. Efter 1 mars 2017 tillåts inte fortsätta brytningar utan ett lagakraftvunnet nytt tillstånd. Samtidigt bedömer Hoffstedt att bolaget behöver genomföra förberedelser under sex till nio månader för att kunna bryta i det nya området.

Drar den juridiska processen ut ytterligare blir det allt svårare att hinna med.

– Vi måste få fram sten för att kunna leverera cement till våra kunder och i så fall kan vi behöva börja transportera sten till fabriken, säger Hoffstedt.

Prövas i maj

Avgörandet blir om Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt kommer att bevilja prövningstillstånd eller inte. Domstolen väntas ta ställning under maj.

Skövde Naturskyddsföreningen begärde inhibition och välkomnar beskedet.

– Det är viktigt att domen måste vinna lag kraft innan de får börja sina förberedande arbeten. Det var en självklarhet tyckte vi, säger Manne Ryttman i föreningen.

Domstolen har beslutat om inhibition, vilket innebär att åtgärder för att verkställa mark- och miljödomstolens dom från i mars inte får ske. I sitt beslut skriver domstolen att det ”finns risk för sådana skador på miljön att bolagets intresse av omedelbar verkställighet inte med erforderlig marginal väger tyngre”.

Tillståndet får därför inte tas i bruk förrän det vunnit laga kraft.

Sätter paus

I domen från mark- och miljödomstolen gavs bolaget rätt att förbereda en omledning av Hållsdammsbäcken samt sätta upp stängsel.

De åtgärderna stoppas nu.

– Vi sätter paus på alla förberedelser ute i naturen. Vi hade börjat ta ned en del träd för att förbereda en arbetsväg och den nya bäckfåran, säger fabrikschefen Matilda Hoffstedt.

Beskedet pressar fabriken ytterligare. Efter 1 mars 2017 tillåts inte fortsätta brytningar utan ett lagakraftvunnet nytt tillstånd. Samtidigt bedömer Hoffstedt att bolaget behöver genomföra förberedelser under sex till nio månader för att kunna bryta i det nya området.

Drar den juridiska processen ut ytterligare blir det allt svårare att hinna med.

– Vi måste få fram sten för att kunna leverera cement till våra kunder och i så fall kan vi behöva börja transportera sten till fabriken, säger Hoffstedt.

Prövas i maj

Avgörandet blir om Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt kommer att bevilja prövningstillstånd eller inte. Domstolen väntas ta ställning under maj.

Skövde Naturskyddsföreningen begärde inhibition och välkomnar beskedet.

– Det är viktigt att domen måste vinna lag kraft innan de får börja sina förberedande arbeten. Det var en självklarhet tyckte vi, säger Manne Ryttman i föreningen.