27 apr 2016 08:29

27 apr 2016 08:29

Tidsplanen för bygget av Regionens hus håller

SKÖVDE: Blir klart under sommaren 2018

Nu pågår detaljplanearbetet inför byggandet av Regionens hus.
Tidsplanen med ett färdigt hus till sommaren 2018 ser i dagsläget ut att hålla.

Än så länge syns det inget av bygget av det nya Regionens hus på Mode. Och det kommer att dröja ännu en tid. Till hösten räknar man med att sätta spaden i jorden.

– Planen ligger fast och just nu pågår detaljplanearbetet. Bygglovshandlingarna bör vara klara innan sommarsemestern, och sedan har vi planerad byggstart i höst, när planen har vunnit laga kraft, säger Joachim Hult, regionchef väst i Hemsö fastighets AB.

Till sommaren 2018 räknar man med att huset kommer att stå klart.

Hemsö fastighets AB i Stockholm köpte fastigheten av det privata projektutvecklingsbolaget Serneke i december, och underliggande fastighetsvärde uppgår till 200 miljoner.

Regionens hus kommer, när det är klart, att omfatta 7300 kvadratmeter.

Hemsö fastighets AB i Stockholm har specialiserat sig på att äga samhällsfastigheter.

Än så länge syns det inget av bygget av det nya Regionens hus på Mode. Och det kommer att dröja ännu en tid. Till hösten räknar man med att sätta spaden i jorden.

– Planen ligger fast och just nu pågår detaljplanearbetet. Bygglovshandlingarna bör vara klara innan sommarsemestern, och sedan har vi planerad byggstart i höst, när planen har vunnit laga kraft, säger Joachim Hult, regionchef väst i Hemsö fastighets AB.

Till sommaren 2018 räknar man med att huset kommer att stå klart.

Hemsö fastighets AB i Stockholm köpte fastigheten av det privata projektutvecklingsbolaget Serneke i december, och underliggande fastighetsvärde uppgår till 200 miljoner.

Regionens hus kommer, när det är klart, att omfatta 7300 kvadratmeter.

Hemsö fastighets AB i Stockholm har specialiserat sig på att äga samhällsfastigheter.