27 apr 2016 16:43

27 apr 2016 16:50

Unga har en positiv framtidstro

SKÖVDE: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Skövdes ungdomar har en väldigt positiv framtidstro och trivs med livet som helhet. Det visar en lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp.

För tredje gången har en lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp, gjorts i Skövde. Undersökningen, som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor står bakom, gjordes under hösten av elever i årskurs åtta och elever i tvåan på gymnasiet. Svarsfrekvensen på högstadiet blev 64 procent (344 av 535 elever) och 66 procent på gymnasiet (595 av 899 elever).

– Lupp är ett verktyg bland flera för att följa upp vårt arbete, säger Susanne Sandgren, barn- och ungdomsstrateg i Skövde.

Analysen och sammanställningen har gjorts av Enkätfabriken och presenterades under onsdagen i samband med en workshop om inflytande samt kunskapsutveckling och arbete på Nyeport.

– Det finns flera saker att bli glad över. Framför allt visar undersökningen att Skövdes ungdomar har en väldigt positiv framtidstro och trivs med livet som helhet, säger Susanne Sandgren.

Vissa saker har blivit bättre sedan förra undersökningen 2011. Dit hör ungdomars kunskap om hur de kan vara med och påverka och ha inflytande.

– Men vi behöver absolut fortsätta jobba med det, för det är en stor grupp som känner att de inte vet hur de ska göra eller inte tror att det är någon idé.

När det gäller skolan så är det också positiva resultat på många olika sätt.

– Man trivs och man trivs med lärarna. När det gäller inflytande och demokrati så finns det saker som kan utvecklas inom skolan och man kan jobba ännu mer med värdegrundsarbetet med respekt och bemötande och mot kränkningar och mobbning, säger Sandgren.

För tredje gången har en lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp, gjorts i Skövde. Undersökningen, som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor står bakom, gjordes under hösten av elever i årskurs åtta och elever i tvåan på gymnasiet. Svarsfrekvensen på högstadiet blev 64 procent (344 av 535 elever) och 66 procent på gymnasiet (595 av 899 elever).

– Lupp är ett verktyg bland flera för att följa upp vårt arbete, säger Susanne Sandgren, barn- och ungdomsstrateg i Skövde.

Analysen och sammanställningen har gjorts av Enkätfabriken och presenterades under onsdagen i samband med en workshop om inflytande samt kunskapsutveckling och arbete på Nyeport.

– Det finns flera saker att bli glad över. Framför allt visar undersökningen att Skövdes ungdomar har en väldigt positiv framtidstro och trivs med livet som helhet, säger Susanne Sandgren.

Vissa saker har blivit bättre sedan förra undersökningen 2011. Dit hör ungdomars kunskap om hur de kan vara med och påverka och ha inflytande.

– Men vi behöver absolut fortsätta jobba med det, för det är en stor grupp som känner att de inte vet hur de ska göra eller inte tror att det är någon idé.

När det gäller skolan så är det också positiva resultat på många olika sätt.

– Man trivs och man trivs med lärarna. När det gäller inflytande och demokrati så finns det saker som kan utvecklas inom skolan och man kan jobba ännu mer med värdegrundsarbetet med respekt och bemötande och mot kränkningar och mobbning, säger Sandgren.