27 apr 2016 17:13

27 apr 2016 17:13

Vill ge en hjälpande hand

VÄSTRA GÖTALAND: Regionen ska stötta de som fastnat i läkemedelsmissbruk

Regionen ska inrätta en enhet som kan ge stöd till personer som blivit beroende av läkemedel.

I handlingsplanen, som antogs 2013, för att minska förskrivningen av sömnmedel och lugnande läkemedel fanns en ambition att inrätta ett stöd för de som fastnat i användandet.

Nu ska enheten bli verklighet. Den ska hanteras av primärvården, förläggas i Göteborg men ha möjlighet att träffa patienter i Borås, Skövde och Trollhättan. Enheten ska kunna ta emot och behandla 200 patienter per år. Behovet beräknas vara högre, cirka 13 000 i regionen antas ha problem med läkemedel.

”Svåra fall”

– Enheten ska vara för de svåra fallen, primärvården hanterar redan många. Läkemedlen är bra, men de måste användas kortsiktigt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, tog beslut under onsdagen och under inledningen kommer enheten att finansieras med statliga medel.

Regionprojektet har dock redan börjat ge resultat. Västra Götaland ligger inte längre i botten i statistiken.

– Antalet nyutsättningar och långvariga utsättningar minskar, säger Jonas Andersson (L), ordförande för HSS.

Glasögonbidrag

HSS tog beslut om att ersättningsnivån för glasögonbidrag till barn och ungdomar 0-19 år är 800 kronor per person. Tidigare var nivåerna olika, på grund av statliga bidrag.

Regionen ska se över vilka åtgärder som krävs med tanke på att en ändrad lagstiftning numera medger att ensamstående kvinnor kan få assisterad befruktning.

Donationsvillkor, reproduktionsställen och patientavgifter är några saker som ska utredas. HSS ska få mer information innan sommaren.

– Det är viktigt att det hanteras på samma sätt bland landstingen i landet, säger Jonas Andersson.

I handlingsplanen, som antogs 2013, för att minska förskrivningen av sömnmedel och lugnande läkemedel fanns en ambition att inrätta ett stöd för de som fastnat i användandet.

Nu ska enheten bli verklighet. Den ska hanteras av primärvården, förläggas i Göteborg men ha möjlighet att träffa patienter i Borås, Skövde och Trollhättan. Enheten ska kunna ta emot och behandla 200 patienter per år. Behovet beräknas vara högre, cirka 13 000 i regionen antas ha problem med läkemedel.

”Svåra fall”

– Enheten ska vara för de svåra fallen, primärvården hanterar redan många. Läkemedlen är bra, men de måste användas kortsiktigt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, tog beslut under onsdagen och under inledningen kommer enheten att finansieras med statliga medel.

Regionprojektet har dock redan börjat ge resultat. Västra Götaland ligger inte längre i botten i statistiken.

– Antalet nyutsättningar och långvariga utsättningar minskar, säger Jonas Andersson (L), ordförande för HSS.

Glasögonbidrag

HSS tog beslut om att ersättningsnivån för glasögonbidrag till barn och ungdomar 0-19 år är 800 kronor per person. Tidigare var nivåerna olika, på grund av statliga bidrag.

Regionen ska se över vilka åtgärder som krävs med tanke på att en ändrad lagstiftning numera medger att ensamstående kvinnor kan få assisterad befruktning.

Donationsvillkor, reproduktionsställen och patientavgifter är några saker som ska utredas. HSS ska få mer information innan sommaren.

– Det är viktigt att det hanteras på samma sätt bland landstingen i landet, säger Jonas Andersson.