28 apr 2016 09:48

28 apr 2016 09:49

Elevsäkerhet

TRAFIK

Kommunen breddar den befintliga gångbanan längs med Köpmannagatan på Norrmalm.

Huvudsyftet är att göra det säkrare för de elever som använder den befintliga gångbanan till nyöppnade Raoul Wallenbergskolan. Arbetet väntas starta i början av juni och ska vara klart före höstterminen.

Huvudsyftet är att göra det säkrare för de elever som använder den befintliga gångbanan till nyöppnade Raoul Wallenbergskolan. Arbetet väntas starta i början av juni och ska vara klart före höstterminen.