28 apr 2016 11:17

28 apr 2016 11:17

För få pluggar dataspel

SKÖVDE: Efterfrågan är större än tillgången

Den svenska spelindustrin växer och har stort behov av arbetskraft. Samtidigt bromsar tillväxten på landets spelutbildningar.

Dataspelsforskaren Björn Berg Marklund vid Högskolan i Skövde har undersökt de svenska spelutbildningarnas utveckling.

– Den senaste tiden har vi sett hur aktörer i dataspelsbranschen uttryckt sin oro över hur svårt det är att få tag på kompetent arbetskraft. Branschen växer både snabbt och stadigt, och bristen på ny personal kan bli en flaskhals för dess fortsatta tillväxt.

– Utbildningarna, som växte fram explosionsartat under 2000-talets första del, har bromsat upp. Efter att det ett tag såg ut som att lärosätena snabbt var på väg att börja utbilda fler studenter än industrin hade kapacitet för, så har vi sett det omvända de senaste tre, fyra åren.

2015 hade dataspelsutbildningarna i Sverige drygt 3 000 förstahandsökande, en nedgång med cirka hundra jämfört med året innan. Drygt 1 500 började sina utbildningar, vilket är 80-talet fler än 2014.

Det finns 35 utbildningar i Sverige som kan beskrivas som spelrelaterade.

Dataspelsforskaren Björn Berg Marklund vid Högskolan i Skövde har undersökt de svenska spelutbildningarnas utveckling.

– Den senaste tiden har vi sett hur aktörer i dataspelsbranschen uttryckt sin oro över hur svårt det är att få tag på kompetent arbetskraft. Branschen växer både snabbt och stadigt, och bristen på ny personal kan bli en flaskhals för dess fortsatta tillväxt.

– Utbildningarna, som växte fram explosionsartat under 2000-talets första del, har bromsat upp. Efter att det ett tag såg ut som att lärosätena snabbt var på väg att börja utbilda fler studenter än industrin hade kapacitet för, så har vi sett det omvända de senaste tre, fyra åren.

2015 hade dataspelsutbildningarna i Sverige drygt 3 000 förstahandsökande, en nedgång med cirka hundra jämfört med året innan. Drygt 1 500 började sina utbildningar, vilket är 80-talet fler än 2014.

Det finns 35 utbildningar i Sverige som kan beskrivas som spelrelaterade.