28 apr 2016 19:20

28 apr 2016 19:20

Igelstorp: Många underkända avlopp

IGELSTORP

Miljösamverkan östra Skaraborg kommer under 2017 inspektera avlopp mellan Igelstorp och Sjön östen. Många fastighetsägare kommer att tvingas göra åtgärder.

Det visar en första bedömning från Mös. 608 adresser har studerats och av dessa har bara 47 fastigheter avloppsanläggningar som bedöms som godtagbara. De har tillstånd och är byggda efter 1995.

Bland de som är äldre än 20 år bedöms risken stor att de inte klarar kraven. Enligt förbundschefen Sonja Lejmark brukar normalt 30–50 procent klara den första bedömningen när Mös går in i ett nytt område, men här är andelen betydligt lägre.

Insatserna bedöms på sikt ge positiv effekt på Klämmabäcken som rinner genom området. Bäcken är kraftigt övergödd vilket påverkar fågelsjön Östen negativt.

Sonja Lejmark säger att Mös kommer att gå in i en särskild satsning med syftet att minska påverkan på Klämmabäcken.

Man hoppas bland på fler gemensamhetslösningar inom området.

Det visar en första bedömning från Mös. 608 adresser har studerats och av dessa har bara 47 fastigheter avloppsanläggningar som bedöms som godtagbara. De har tillstånd och är byggda efter 1995.

Bland de som är äldre än 20 år bedöms risken stor att de inte klarar kraven. Enligt förbundschefen Sonja Lejmark brukar normalt 30–50 procent klara den första bedömningen när Mös går in i ett nytt område, men här är andelen betydligt lägre.

Insatserna bedöms på sikt ge positiv effekt på Klämmabäcken som rinner genom området. Bäcken är kraftigt övergödd vilket påverkar fågelsjön Östen negativt.

Sonja Lejmark säger att Mös kommer att gå in i en särskild satsning med syftet att minska påverkan på Klämmabäcken.

Man hoppas bland på fler gemensamhetslösningar inom området.