28 apr 2016 16:15

28 apr 2016 16:16

Kritik mot nya inköpsrutiner inom äldrevården

SKÖVDE: Alla inköp går via Ica Maxis webbutik

Valfriheten försvinner för de äldre som via kommunen får hjälp med inköp eftersom alla dagligvaror nu ska köpas via Ica Maxi. Kritiker anser också att kommunen slår undan fötterna för landsbygdsbutikerna – som de äldre ofta vill gynna.

Efter ett anbudsförfarande vann Ica Maxi upphandlingen med Skövde kommun. Det innebär att med start under maj blir det nya rutiner för alla äldre som via hemvården har en tjänst där de får hjälp med inköp av alla dagligvaror.

Samtliga inköp ska nu ske från Ica Maxi och via deras webbutik. Alla måste inför förändringen skaffa ica-kort. Ingen kontantbetalning kommer att kunna hanteras.

Känt oro

Enligt Jonas Engelbrektsson, avdelningschef inom äldreomsorgen i Skövde, är det 200 personer i kommunen som har tjänsten ”inköp”. Det betyder att hemvårdspersonal sköter allt med att åka och handla, plocka ihop varor och köra hem dem till brukaren.

– De brukarna är inte med och handlar. Sedan finns det andra tjänster där inköp kombineras med ledsagning och de påverkas inte av detta. Brukaren kan fortfarande tillsammans med personal gå till den butik de vill och handla.

– Men tyvärr har ett systemfel lett till att informationen har gått ut till dem också och de har ju givetvis känt en oro, men detta ska rättas till med information ute på enheterna bland annat. Vi har också utökat resurserna initialt för att kunna sprida information och fakta.

Måste effektivisera

Men för de 200 äldre med inköpstjänsten blir det alltså förändringar, det är bara Ica Maxi och webbutiken som gäller.

– Vi har tuffa utmaningar med 15 miljoner kronor i underskott och gör av med för mycket personaltid inom hemvården, det läggs tre till fyra årsarbetare på att sköta inköpen. Vi måste se hur vi använder skattepengarna bäst och effektivisera.

– Även om jag självklart har förståelse för kritiken så kan vi inte ha den valfriheten i den här tjänsten att man kan välja butik.

Stort personalbehov

Men Engelbrektsson ser inte risken att personal kommer att sägas upp när man gör tidsvinster med de nya rutinerna.

– Vi har ett stort behov av personal. Det handlar i stället om att omfördela och använda resurserna bättre.

Avdelningschefen ser också fördelar med nyordningen.

– Nu kan personalen tillsammans med de gamla titta igenom vad de vill beställa i webbutiken, det blir mer aktivt och ger ett mervärde.

De nya rutinerna har fått många att reagera, flera av dem har hört av sig till SLA, en av dem är Kurt Johansson i Stöpen.

”Missgynnar butiker”

– Valfriheten att handla var man vill försvinner och detta missgynnar givetvis butikerna på landsbygden, säger Kurt och tänker på sin svärmor som helst vill gynna Ica Blomman i Stöpen där hon bor.

– Detta stämmer inte med vad kommunen gått ut med, att man ska satsa på landsbygden.

Levande landsbygd?

Kommunalrådet Leif Walterum (C) värnar alltid om landsbygden och att den måste hållas levande med bra service för kommuninvånarna.

Det rimmar inte med de nya rutinerna för inköp.

– Jag är inte helt insatt i detta ärendet, men jag vet ju att varje matkasse som dras undan för handlarna på landsbygden, och även för de mindre butikerna i stadsdelar inne i Skövde, är en marginalkasse.

– Det är olyckligt om detta få konsekvenser för de handlarna.

Efter ett anbudsförfarande vann Ica Maxi upphandlingen med Skövde kommun. Det innebär att med start under maj blir det nya rutiner för alla äldre som via hemvården har en tjänst där de får hjälp med inköp av alla dagligvaror.

Samtliga inköp ska nu ske från Ica Maxi och via deras webbutik. Alla måste inför förändringen skaffa ica-kort. Ingen kontantbetalning kommer att kunna hanteras.

Känt oro

Enligt Jonas Engelbrektsson, avdelningschef inom äldreomsorgen i Skövde, är det 200 personer i kommunen som har tjänsten ”inköp”. Det betyder att hemvårdspersonal sköter allt med att åka och handla, plocka ihop varor och köra hem dem till brukaren.

– De brukarna är inte med och handlar. Sedan finns det andra tjänster där inköp kombineras med ledsagning och de påverkas inte av detta. Brukaren kan fortfarande tillsammans med personal gå till den butik de vill och handla.

– Men tyvärr har ett systemfel lett till att informationen har gått ut till dem också och de har ju givetvis känt en oro, men detta ska rättas till med information ute på enheterna bland annat. Vi har också utökat resurserna initialt för att kunna sprida information och fakta.

Måste effektivisera

Men för de 200 äldre med inköpstjänsten blir det alltså förändringar, det är bara Ica Maxi och webbutiken som gäller.

– Vi har tuffa utmaningar med 15 miljoner kronor i underskott och gör av med för mycket personaltid inom hemvården, det läggs tre till fyra årsarbetare på att sköta inköpen. Vi måste se hur vi använder skattepengarna bäst och effektivisera.

– Även om jag självklart har förståelse för kritiken så kan vi inte ha den valfriheten i den här tjänsten att man kan välja butik.

Stort personalbehov

Men Engelbrektsson ser inte risken att personal kommer att sägas upp när man gör tidsvinster med de nya rutinerna.

– Vi har ett stort behov av personal. Det handlar i stället om att omfördela och använda resurserna bättre.

Avdelningschefen ser också fördelar med nyordningen.

– Nu kan personalen tillsammans med de gamla titta igenom vad de vill beställa i webbutiken, det blir mer aktivt och ger ett mervärde.

De nya rutinerna har fått många att reagera, flera av dem har hört av sig till SLA, en av dem är Kurt Johansson i Stöpen.

”Missgynnar butiker”

– Valfriheten att handla var man vill försvinner och detta missgynnar givetvis butikerna på landsbygden, säger Kurt och tänker på sin svärmor som helst vill gynna Ica Blomman i Stöpen där hon bor.

– Detta stämmer inte med vad kommunen gått ut med, att man ska satsa på landsbygden.

Levande landsbygd?

Kommunalrådet Leif Walterum (C) värnar alltid om landsbygden och att den måste hållas levande med bra service för kommuninvånarna.

Det rimmar inte med de nya rutinerna för inköp.

– Jag är inte helt insatt i detta ärendet, men jag vet ju att varje matkasse som dras undan för handlarna på landsbygden, och även för de mindre butikerna i stadsdelar inne i Skövde, är en marginalkasse.

– Det är olyckligt om detta få konsekvenser för de handlarna.