29 apr 2016 16:00

29 apr 2016 16:00

"Det har växt fram en tradition"

VÄSTRA GÖTALAND: Regionen har hög förskrivning av beroendeframkallande läkemedel

Patienter som blivit beroende av sömnmedel och lugnande läkemedel ska få mer hjälp.
– Det handlar främst om nedtrappning med stöd, säger projektledare Claes Ridderbjelke

I veckan tog regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS, beslut om att inrätta en enhet som ska ge stöd till personer som blivit beroende av beroendeframkallande läkemedel, främst för värk och sömnproblem.

Behovet är stort. En regional rapport antar att cirka 13 000 invånare har ett problematiskt bruk av läkemedel.

– Siffran är framtagen med ledning av nationella riktlinjer och den väl kända höga konsumtionen, säger Claes Ridderbjelke.

Varför ligger Västra Götaland så högt?

– Det har tyvärr växt fram en tradition inom vården och befolkningen.

Över snittet

Ridderbjelke berättar att Västra Götaland ligger 20 procent högre än snittet i riket. Regionens primära mål är att komma upp i nivå med det snittet.

– Kvinnor, äldre och personer i socioekonomiskt svaga grupper har en högre förskrivning.

För tre år sedan antogs en handlingsplan för att få ned förskrivningarna.

Information och utbildning av förskrivare, tydliggörande av ansvaret, utvecklade styrsystem, information till allmänheten och utveckling av icke farmakologiska metoder, var några punkter.

– Vi har bland annat besökt i stort sett samtliga vårdcentraler i regionen. Vi har suttit ned och haft en bra dialog med doktorerna och pratat om regionens riktlinjer. Grundbudskapet är att läkarna ska vara försiktiga vid nyinsättningar, säger Claes Ridderbjelke.

Statistiken visar att budskapet börjar gå fram. Västra Götaland ligger inte länge i botten i statistiken.

Gott exempel

Ridderbjelke ger ett exempel från en vårdcentral, som besöktes i december 2013. Då hade läkare gjort 50 nyinsättningar av läkemedlen på sex månader, varav 22 procent blev regelbundna användare. 20 månader senare hade 19 nyinsättningar gjorts det senaste halvåret, ingen blev regelbunden användare.

Regionen kommer att inrätta en enhet för de som fastnat i bruket av de beroendeframkallande läkemedlen.

– Där ska patienterna få stöd och hjälp med att förstå problemet och att trappa ned. Patienterna får räkna med täta besök, vissa behöver säkert behöva dagligt samtalsstöd.

I veckan tog regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS, beslut om att inrätta en enhet som ska ge stöd till personer som blivit beroende av beroendeframkallande läkemedel, främst för värk och sömnproblem.

Behovet är stort. En regional rapport antar att cirka 13 000 invånare har ett problematiskt bruk av läkemedel.

– Siffran är framtagen med ledning av nationella riktlinjer och den väl kända höga konsumtionen, säger Claes Ridderbjelke.

Varför ligger Västra Götaland så högt?

– Det har tyvärr växt fram en tradition inom vården och befolkningen.

Över snittet

Ridderbjelke berättar att Västra Götaland ligger 20 procent högre än snittet i riket. Regionens primära mål är att komma upp i nivå med det snittet.

– Kvinnor, äldre och personer i socioekonomiskt svaga grupper har en högre förskrivning.

För tre år sedan antogs en handlingsplan för att få ned förskrivningarna.

Information och utbildning av förskrivare, tydliggörande av ansvaret, utvecklade styrsystem, information till allmänheten och utveckling av icke farmakologiska metoder, var några punkter.

– Vi har bland annat besökt i stort sett samtliga vårdcentraler i regionen. Vi har suttit ned och haft en bra dialog med doktorerna och pratat om regionens riktlinjer. Grundbudskapet är att läkarna ska vara försiktiga vid nyinsättningar, säger Claes Ridderbjelke.

Statistiken visar att budskapet börjar gå fram. Västra Götaland ligger inte länge i botten i statistiken.

Gott exempel

Ridderbjelke ger ett exempel från en vårdcentral, som besöktes i december 2013. Då hade läkare gjort 50 nyinsättningar av läkemedlen på sex månader, varav 22 procent blev regelbundna användare. 20 månader senare hade 19 nyinsättningar gjorts det senaste halvåret, ingen blev regelbunden användare.

Regionen kommer att inrätta en enhet för de som fastnat i bruket av de beroendeframkallande läkemedlen.

– Där ska patienterna få stöd och hjälp med att förstå problemet och att trappa ned. Patienterna får räkna med täta besök, vissa behöver säkert behöva dagligt samtalsstöd.