29 apr 2016 16:11

29 apr 2016 16:11

Funktionsnedsättning i fokus vid nya projekt

KOMMUN: Har beviljats bidrag – startar till hösten

Två nya projekt som ska stimulera barn och unga med funktionsnedsättning samt deras syskon ska startas
Projekten har nu beviljats ekonomiska bidrag och ska börja till hösten.

Det första projektet riktar sig till hemmasittande barn och unga med funktionsnedsättning. Syftet är att öka studiemotivationen och förhindra det utanförskap som ”hemmasittande” kan innebära.

Det andra projektet rör anhörigstödsverksamheten och riktar sig i det här fallet till barn och ungdomare som har syskon med funktionsnedsättning. I sin sammanfattning av projektet skriver sektor Vård och omsorg ”Ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett barnperspektiv är det viktigt att alla barn/ungdomar som har syskon med funktionsnedsättning blir uppmärksammade”.

Startskott

– Båda projekten är bara i sin linda och hur det kommer se ut vet vi inte än. Men nu har vi fått klart med ekonomiska bidrag och jag tror det här blir jätteviktiga och bra projekt, säger Theres Sahlström som är ordförande i vård och omsorgsnämnden.

För projektet kring hemmasittande har vård och omsorg beviljats 40 000 kronor under 2016 och 20 000 för 2017. För det andra projektet har man fått 41 000 kronor under 2016 och samma summa året efter.

Inför utbetalningen av bidragen 2017 gäller i båda fallen att uppföljning av projekten ska redovisas.

Det första projektet riktar sig till hemmasittande barn och unga med funktionsnedsättning. Syftet är att öka studiemotivationen och förhindra det utanförskap som ”hemmasittande” kan innebära.

Det andra projektet rör anhörigstödsverksamheten och riktar sig i det här fallet till barn och ungdomare som har syskon med funktionsnedsättning. I sin sammanfattning av projektet skriver sektor Vård och omsorg ”Ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett barnperspektiv är det viktigt att alla barn/ungdomar som har syskon med funktionsnedsättning blir uppmärksammade”.

Startskott

– Båda projekten är bara i sin linda och hur det kommer se ut vet vi inte än. Men nu har vi fått klart med ekonomiska bidrag och jag tror det här blir jätteviktiga och bra projekt, säger Theres Sahlström som är ordförande i vård och omsorgsnämnden.

För projektet kring hemmasittande har vård och omsorg beviljats 40 000 kronor under 2016 och 20 000 för 2017. För det andra projektet har man fått 41 000 kronor under 2016 och samma summa året efter.

Inför utbetalningen av bidragen 2017 gäller i båda fallen att uppföljning av projekten ska redovisas.