29 apr 2016 06:00

29 apr 2016 06:00

Kårhuset snyggas till

SKÖVDE: Renoveras för 1,5 miljoner kronor

Kårhuset i Boulogner rustas upp för det nya sommarkaféet.
– Uteplatsen görs i ordning, det blir tillgänglighetsanpassat och samtidigt renoveras delar invändigt med tidstypiska färger och tapeter, säger Ingemar Linusson, Skövde kommun.

Schweizeriet, som är den ursprungliga benämningen på huset, blev kårhus 1992 för högskolans studenter. Det ligger i Boulogner och baksidan vetter mot Hjovägen. Men huset har inte i så stor uträckning på senare år varit tillgängligt för allmänheten – även om ungdomar de senaste somrarna har lockats dit av Sommarklubben.

Snart ska Skövdeborna också kunna ta en fika vid det vackra huset som kommunen äger och studentkåren hyr.

– Studentkåren ska öppna sommarkafé och det är också grundorsaken till att huset måste rustas upp. Det känns som en stor och positiv förändring i parken att huset blir tillgängligt för fler Skövdebor. säger Ingemars Linusson, fastighetschef vid Skövde kommun.

För att kunna ha en uteservering ska uteplatsen göras i ordning, den har inte använts på länge, med nya plattor och liknande. Ytan ska också jämnas till.

– Vi ska även få till en bättre entrésituation, bland annat ska vi tillgänglighetsanpassa med ramper så att även rörelsehindrade kan ta sig in.

Invändig förändring

Det är inte bara utvändigt som huset fixas till, även innanför de stora entrédörrarna blir det förändringar.

– På ytan där själva serveringen blir ska vi slipa ett gammalt parkettgolv. I samma utrymme kommer vi att tapetsera och måla. Detta blir med tidstypiska färger och mönster. Huset byggdes ju på 1880-talet.

Upprustningen kostar kommunen 1,5 miljoner kronor.

Schweizeriet, som är den ursprungliga benämningen på huset, blev kårhus 1992 för högskolans studenter. Det ligger i Boulogner och baksidan vetter mot Hjovägen. Men huset har inte i så stor uträckning på senare år varit tillgängligt för allmänheten – även om ungdomar de senaste somrarna har lockats dit av Sommarklubben.

Snart ska Skövdeborna också kunna ta en fika vid det vackra huset som kommunen äger och studentkåren hyr.

– Studentkåren ska öppna sommarkafé och det är också grundorsaken till att huset måste rustas upp. Det känns som en stor och positiv förändring i parken att huset blir tillgängligt för fler Skövdebor. säger Ingemars Linusson, fastighetschef vid Skövde kommun.

För att kunna ha en uteservering ska uteplatsen göras i ordning, den har inte använts på länge, med nya plattor och liknande. Ytan ska också jämnas till.

– Vi ska även få till en bättre entrésituation, bland annat ska vi tillgänglighetsanpassa med ramper så att även rörelsehindrade kan ta sig in.

Invändig förändring

Det är inte bara utvändigt som huset fixas till, även innanför de stora entrédörrarna blir det förändringar.

– På ytan där själva serveringen blir ska vi slipa ett gammalt parkettgolv. I samma utrymme kommer vi att tapetsera och måla. Detta blir med tidstypiska färger och mönster. Huset byggdes ju på 1880-talet.

Upprustningen kostar kommunen 1,5 miljoner kronor.