29 apr 2016 09:49

29 apr 2016 09:49

Nordea vill ha betalt för sparpengar

SKÖVDE: Kommunen byter bank efter upphandling

För att få ha 250 miljoner kronor på ett konto hos Nordea skulle Skövde kommun behöva betala nästan 1,5 miljoner kronor.
– Det hade aldrig någonsin hänt, säger Bas Thijssen, finanscontroller.
Pengarna är nu flyttade till Swedbank.

För ett par månader sedan började Nordea flagga för att de skulle ta ut en avgift från vissa kunder som har pengar på banken. Eller som Nordea själva uttrycker det (se faktaruta): ”inför vi en inlåningsavgift för några av våra allra största och mest professionella kunder.”

Har amorterat

En av dessa kunder var Skövde kommun som hade 250 miljoner kronor på sitt konto.

– Jag fick informationen i början av mars på ett möte på Nordea. Vi flyttade sedan pengarna till Swedbank, som inte tar ut en inlåningsavgift, och vi har även amorterat på en del lån, säger Bas Thijssen, finanscontroller i Skövde kommun.

Att Skövde kommun skulle ha blivit tvungna att betala för pengarna på kontot har att göra med minusräntan, och om pengarna hade stått kvar på kontot i Nordea hade det, i teorin, kostat skattebetalarna 1 367 000 kronor årligen.

– Fast det är en hypotetisk summa, det hade aldrig någonsin hänt att vi hade betalat det. Vi måste hantera skattebetalarnas pengar med minsta möjliga kostnad.

Byter bank

Om Skövde kommun inte hade hittat någon annan bank, som inte tar ut inlåningsavgifter, så hade man löst problemet på annat sätt.

– Då hade vi amorterat på våra lån i stället.

– Genom att avisera den här avgiften så uppnår banken ett förändrat beteende hos kunderna. De vill inte debitera en sådan här summa, i stället vill de att kunderna ska amortera. De har uppnått målet, de vill inte ha några pengar för det innebär en kostnad för dem hos Riksbanken.

Vad händer om Swedbank också börjar ta ut inlåningsavgift?

– Jag tror att det då blir svårt att hitta en ny bank, jag tror att de flesta tar ut avgiften. Då får vi ha så lite som möjligt på kontot, och amortera mer.

– Även om vi skulle amortera mer på lånen löper vi ingen risk att inte kunna betala våra räkningar, till exempel fakturor och löner, eftersom vi har vår checkkredit.

Den 1 juni byter Skövde kommun bank, från Nordea till Swedbank. Trots tajmingen så har bytet inget med inlåningsavgiften att göra.

– Nej, vi hade ett femårigt avtal med Nordea och det går ut nu.

När en kommun ska skaffa en ny bank sker det genom sedvanlig upphandling. Avtalet med Swedbank är på tre år med möjlig förlängning till totalt sju år, om Skövde kommun är nöjda. Därefter måste en ny upphandling ske.

Den här gången var två banker intresserade av Skövde kommun, och avsaknaden av inlåningsavgift stod inte med som ett krav i upphandlingen.

Upphandlingen gäller banktjänster, exempelvis olika transaktioner. Ett avtal med en bank hindrar inte en kommun från att ha konton i andra banker.

För ett par månader sedan började Nordea flagga för att de skulle ta ut en avgift från vissa kunder som har pengar på banken. Eller som Nordea själva uttrycker det (se faktaruta): ”inför vi en inlåningsavgift för några av våra allra största och mest professionella kunder.”

Har amorterat

En av dessa kunder var Skövde kommun som hade 250 miljoner kronor på sitt konto.

– Jag fick informationen i början av mars på ett möte på Nordea. Vi flyttade sedan pengarna till Swedbank, som inte tar ut en inlåningsavgift, och vi har även amorterat på en del lån, säger Bas Thijssen, finanscontroller i Skövde kommun.

Att Skövde kommun skulle ha blivit tvungna att betala för pengarna på kontot har att göra med minusräntan, och om pengarna hade stått kvar på kontot i Nordea hade det, i teorin, kostat skattebetalarna 1 367 000 kronor årligen.

– Fast det är en hypotetisk summa, det hade aldrig någonsin hänt att vi hade betalat det. Vi måste hantera skattebetalarnas pengar med minsta möjliga kostnad.

Byter bank

Om Skövde kommun inte hade hittat någon annan bank, som inte tar ut inlåningsavgifter, så hade man löst problemet på annat sätt.

– Då hade vi amorterat på våra lån i stället.

– Genom att avisera den här avgiften så uppnår banken ett förändrat beteende hos kunderna. De vill inte debitera en sådan här summa, i stället vill de att kunderna ska amortera. De har uppnått målet, de vill inte ha några pengar för det innebär en kostnad för dem hos Riksbanken.

Vad händer om Swedbank också börjar ta ut inlåningsavgift?

– Jag tror att det då blir svårt att hitta en ny bank, jag tror att de flesta tar ut avgiften. Då får vi ha så lite som möjligt på kontot, och amortera mer.

– Även om vi skulle amortera mer på lånen löper vi ingen risk att inte kunna betala våra räkningar, till exempel fakturor och löner, eftersom vi har vår checkkredit.

Den 1 juni byter Skövde kommun bank, från Nordea till Swedbank. Trots tajmingen så har bytet inget med inlåningsavgiften att göra.

– Nej, vi hade ett femårigt avtal med Nordea och det går ut nu.

När en kommun ska skaffa en ny bank sker det genom sedvanlig upphandling. Avtalet med Swedbank är på tre år med möjlig förlängning till totalt sju år, om Skövde kommun är nöjda. Därefter måste en ny upphandling ske.

Den här gången var två banker intresserade av Skövde kommun, och avsaknaden av inlåningsavgift stod inte med som ett krav i upphandlingen.

Upphandlingen gäller banktjänster, exempelvis olika transaktioner. Ett avtal med en bank hindrar inte en kommun från att ha konton i andra banker.

Kommentar från Nordea

När SVT gjorde ett inslag om Nordeas inlåningsavgift ville Nordea inte medverka i tv. Redaktionen fick i stället ett skriftligt svar som har publicerats på svt.se. En förkortad version:

”Negativa räntor är en realitet på marknaden sedan drygt ett år och bedömningen är att situationen kan bestå över en längre tid. I längden är det inte möjligt för Nordea att, som vi gjort hittills, bära kostnaden för den negativa reporäntan för samtliga kunder. En negativ ränta innebär att vi måste betala för att placera vår överskottslikviditet hos Riksbanken.

För att delvis täcka de ökade kostnaderna inför vi en inlåningsavgift för några av våra allra största och mest professionella kunder.

Vi har inga planer på att införa inlåningsavgifter för privatkunder.”

Källa: SVT och Nordea