30 apr 2016 06:00

30 apr 2016 06:00

Föräldrar rasar mot chockbesked

SKÖVDE: Prisad enhet inom skolan läggs ner

Skövde kommun lägger ner en enhet inom grundskolan som ska stötta elever med hög frånvaro.
En verksamhet som prisades för sitt arbete 2014 – men som nu stängs i juni.

Beslutet meddelades i veckan och för eleverna kom beskedet som en chock.

– Fler barn har gråtit efter att de fått veta att de ska tillbaka till sin ordinarie skola i höst, berättar Stefan och Anette, föräldrar till ett av barnen på mobil resurs, som startades 2009.

– Vårt barn har vuxit som individ och är på väg att få behörighet för att kunna komma in på gymnasiet. Det hade aldrig hänt utan stödet från mobil resurs. Personalen där har varit helt otroligt viktig, säger Stefan.

Liten enhet

Mobil resurs är en liten enhet inom grundskolan som tagit emot högstadieelever med mycket hög frånvaro och där alla andra möjligheter prövats. 10–12 elever får plats och målet är att skapa en trygg studiemiljö där eleverna på sikt kan slussas tillbaka till skolan.

2014 fick verksamheten ta emot dåvarande skolnämndens utvecklingspris för ”ett medvetet arbete med en sårbar och svår grupp”.

Stefan och Anettes barn går i höst vidare mot gymnasiet, men de har kontakt med andra föräldrar som beskriver beskedet som en katastrof. 2–3 berörs och ska i höst tillbaka till sin ordinarie grundskola.

– Det finns barn som kommer att bli enormt drabbade av detta. Kan kommunen lägga en miljon kronor på STCC och tiotusentals kronor på att flytta träd i Skultorp måste det finnas resurser för den här verksamheten, säger Stefan.

Vad anser du att skolledningen bör göra?

– Ompröva sitt beslut. Jag tror inte man förstår hur mycket mobila resursen har gjort för den enskilde individen, säger Stefan.

Enligt Tony Johansson, verksamhetschef för barn- och elevhälsan är bakgrunden komplex. Skollagen medger inte separata enheter vilket Skolverket påpekade i en tillsyn redan 2012. I botten finns även ett politiskt beslut i skolnämnden från 2013 om att alla centrala enheter ska tas bort. Något som ledde till att bland annat dåvarande Brageenheten försvann.

Mobil resurs har ändå levt kvar, men nya grundskolechefen Pernilla Engqvist-Widegren har sett över all verksamhet sedan hon tillträdde enligt Tony Johansson. Han beskriver det som att frågan om mobil resurs har ”problematiserats” ytterligare.

Köper inte platser

Utlösande faktorn var högstadierektorernas besked att de i höst inte kommer att skicka elever till mobil resurs uppger Tony Johansson. Stödet till eleverna ska i fortsättningen helt ges på den egna skolan.

– Beslutet är sorgligt för elever, föräldrar och personal på mobil resurs, men köper inte skolorna platser kan vi inte ha den kvar trots att personalen har gjort ett fantastiskt jobb, säger Johansson.

De flesta av de elever som i dag finns vid mobil resurs går efter den här terminen vidare mot gymnasieskolan. Enligt Tony Johansson är det två eller tre barn i höst som kommer att återgå till sina ordinarie skolor. Beslutet innebär inte att de barnen inte kommer att erbjudas stöd.

– Det blir nu upp till varje rektor att hantera det, säger Tony Johansson

Han uppger att rektorerna är suveräna här och själva bestämmer över hur stödet till elever med särskilt behov ska tillgodoses och organiseras. Det gör inte grundskolechefen eller sektorschefen. Enligt honom kan en skola därför välja att skapa små mobila resurser inom sin skola eller organisera det på annat sätt.

Personalen kommer att erbjudas andra arbetsuppgifter inom Skövde kommun.

Föräldrarna Stefan och Anette tror inte att den ordinarie grundskolan kommer att klara att stötta den grupp elever som har så stora behov att de fått på studera vid mobil resurs. Anette säger att samhället måste sätta in resurserna i tid – innan det är för sent.

– Man brukar säga att det är bättre att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna.

Beslutet meddelades i veckan och för eleverna kom beskedet som en chock.

– Fler barn har gråtit efter att de fått veta att de ska tillbaka till sin ordinarie skola i höst, berättar Stefan och Anette, föräldrar till ett av barnen på mobil resurs, som startades 2009.

– Vårt barn har vuxit som individ och är på väg att få behörighet för att kunna komma in på gymnasiet. Det hade aldrig hänt utan stödet från mobil resurs. Personalen där har varit helt otroligt viktig, säger Stefan.

Liten enhet

Mobil resurs är en liten enhet inom grundskolan som tagit emot högstadieelever med mycket hög frånvaro och där alla andra möjligheter prövats. 10–12 elever får plats och målet är att skapa en trygg studiemiljö där eleverna på sikt kan slussas tillbaka till skolan.

2014 fick verksamheten ta emot dåvarande skolnämndens utvecklingspris för ”ett medvetet arbete med en sårbar och svår grupp”.

Stefan och Anettes barn går i höst vidare mot gymnasiet, men de har kontakt med andra föräldrar som beskriver beskedet som en katastrof. 2–3 berörs och ska i höst tillbaka till sin ordinarie grundskola.

– Det finns barn som kommer att bli enormt drabbade av detta. Kan kommunen lägga en miljon kronor på STCC och tiotusentals kronor på att flytta träd i Skultorp måste det finnas resurser för den här verksamheten, säger Stefan.

Vad anser du att skolledningen bör göra?

– Ompröva sitt beslut. Jag tror inte man förstår hur mycket mobila resursen har gjort för den enskilde individen, säger Stefan.

Enligt Tony Johansson, verksamhetschef för barn- och elevhälsan är bakgrunden komplex. Skollagen medger inte separata enheter vilket Skolverket påpekade i en tillsyn redan 2012. I botten finns även ett politiskt beslut i skolnämnden från 2013 om att alla centrala enheter ska tas bort. Något som ledde till att bland annat dåvarande Brageenheten försvann.

Mobil resurs har ändå levt kvar, men nya grundskolechefen Pernilla Engqvist-Widegren har sett över all verksamhet sedan hon tillträdde enligt Tony Johansson. Han beskriver det som att frågan om mobil resurs har ”problematiserats” ytterligare.

Köper inte platser

Utlösande faktorn var högstadierektorernas besked att de i höst inte kommer att skicka elever till mobil resurs uppger Tony Johansson. Stödet till eleverna ska i fortsättningen helt ges på den egna skolan.

– Beslutet är sorgligt för elever, föräldrar och personal på mobil resurs, men köper inte skolorna platser kan vi inte ha den kvar trots att personalen har gjort ett fantastiskt jobb, säger Johansson.

De flesta av de elever som i dag finns vid mobil resurs går efter den här terminen vidare mot gymnasieskolan. Enligt Tony Johansson är det två eller tre barn i höst som kommer att återgå till sina ordinarie skolor. Beslutet innebär inte att de barnen inte kommer att erbjudas stöd.

– Det blir nu upp till varje rektor att hantera det, säger Tony Johansson

Han uppger att rektorerna är suveräna här och själva bestämmer över hur stödet till elever med särskilt behov ska tillgodoses och organiseras. Det gör inte grundskolechefen eller sektorschefen. Enligt honom kan en skola därför välja att skapa små mobila resurser inom sin skola eller organisera det på annat sätt.

Personalen kommer att erbjudas andra arbetsuppgifter inom Skövde kommun.

Föräldrarna Stefan och Anette tror inte att den ordinarie grundskolan kommer att klara att stötta den grupp elever som har så stora behov att de fått på studera vid mobil resurs. Anette säger att samhället måste sätta in resurserna i tid – innan det är för sent.

– Man brukar säga att det är bättre att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna.