01 maj 2016 06:00

01 maj 2016 06:00

Evalena gestaltar vår stadsmiljö

SKÖVDE: Nya stadsträdgårdsmästaren har många utmaningar framför sig

Skövdes nya stadsträdgårdsmästare tycker om att gestalta den miljö och det samhälle som vi ska leva i.
– Här finns många nya utmaningar när det gäller vårt klimat, säger Evalena Öman.

Den 26 januari började landskapsarkitekten Evalena Öman jobba som stadsträdgårdsmästare efter Marie Larsson.

I och med personalbytet förändrades tjänsten och Evalena ska mer jobba med långsiktig planering och gestaltning av hela det offentliga rummet.

Utnyttja regnvattnet

Arbetet ska utformas på ett nytt sätt, i samklang med miljön och utmaningarna när det gäller klimatet.

– Det handlar inte bara om att få en fungerande park- och gatumiljö utan även om exempelvis fördröjningsmekanismer för regnvatten, det vill säga att man samlar upp och utnyttjar regnvattnet för nya parkupplevelser. Våra städer blir alltmer varma, och vi behöver jobba med skugga och svalka.

Evalena berättar att man helst ska välja växter som både klarar att torka ut och bli genomdränkta, och att det finns växter vars rötter kan hjälpa till att rena vatten.

Dessutom tycker hon att det finns för lite växter i mellanskiktet i Skövde, och i stället mycket gräs och träd.

– Om vi gör det här på rätt sätt så kan parkerna bli mer innehållsrika. Till viss del ska vi testa det här i en del av Boulognerskogen, närmast Pentaporten. Den delen av parken får då lite olika skepnader beroende på vädret.

Skapade gröna tak

Många bostäder är på gång i Skövde och fler ska det bli. Evalena kommer att, tillsammans med bland andra stadsarkitekter och trafikplanerare, finnas med i det arbetet.

– Kan vi minimera de hårda ytorna? Jag vill att man för varje kvadratmeter asfalt ska fundera på om man kan lösa det med ett annat material. Kan regnvattnet tas tillvara?

Evalena jobbade tidigare i Lidköping, bland annat med ett externt köpcentrum.

– Vi öppnade dagvattensystemet, vi planterade på parkeringen och anlade gröna tak. Köpcentrum har ofta svarta tak, det blir varmt inomhus på sommaren och man måste ventilera bort värmen. Gröna tak har i stället en kylande effekt. Jobbet var ett samarbete mellan tjänstemän, exploatörer och politiker.

Närhet till grönt

Evalena har läst medborgarundersökningar och vet att Skövdeborna uppskattar närhet till parker och grönområden.

Hur ska det kombineras med förtätningen av centrum?

– Tillgången på gröna ytor måste synkroniseras med förtätningen. Många små parkytor kommer säkert att försvinna, men man måste se till att människor har tillgång till parkytor nära sina hem.

Några miljöer som inom kort ska bli mer attraktiva är tätorterna runt Skövde. I samråd med ortsbefolkningen ska bland annat planteringar och sittgrupper skapas. I år är det även aktuellt med vårplanteringar.

– Än så länge har jag besökt Tidan och Timmersdala, och jag ska besöka fler.

Vill ha trädplan

Även en trädplan är aktuellt och det finns förslag på att Evalena och hennes kollegor ska inventera alla träd i Skövde tätort.

– Då vet vi till exempel om det bara finns gamla träd i ett område, och att vi där måste planera för en ny generation. Det är också bra att ha en inventering om vi drabbas av almsjukan.

I dag har Skövde kommun fyra landskapsarkitekter, och en parkavdelning som sköter utsmyckningen. Evalena betonar att det hela tiden handlar om ett lagarbete.

– Det är en gedigen skara människor som arbetar här. Som exempel kompletterar landskapsarkitekten Mari Nilsdotter och jag varandra på ett bra sätt. Hon har utfört ett stort arbete här och har ett enormt kontaktnät.

Lärare i Mariestad

Evalena Öman bor i Hällekis och kom närmast från jobbet som lärare på Göteborgs universitet i Mariestad, tidigare Da capo.

Dessförinnan jobbade hon i Lidköpings kommun, på Hushållningssällskapet samt i Skövde kommun med jubileumsutsmyckningen 2001.

Den 26 januari började landskapsarkitekten Evalena Öman jobba som stadsträdgårdsmästare efter Marie Larsson.

I och med personalbytet förändrades tjänsten och Evalena ska mer jobba med långsiktig planering och gestaltning av hela det offentliga rummet.

Utnyttja regnvattnet

Arbetet ska utformas på ett nytt sätt, i samklang med miljön och utmaningarna när det gäller klimatet.

– Det handlar inte bara om att få en fungerande park- och gatumiljö utan även om exempelvis fördröjningsmekanismer för regnvatten, det vill säga att man samlar upp och utnyttjar regnvattnet för nya parkupplevelser. Våra städer blir alltmer varma, och vi behöver jobba med skugga och svalka.

Evalena berättar att man helst ska välja växter som både klarar att torka ut och bli genomdränkta, och att det finns växter vars rötter kan hjälpa till att rena vatten.

Dessutom tycker hon att det finns för lite växter i mellanskiktet i Skövde, och i stället mycket gräs och träd.

– Om vi gör det här på rätt sätt så kan parkerna bli mer innehållsrika. Till viss del ska vi testa det här i en del av Boulognerskogen, närmast Pentaporten. Den delen av parken får då lite olika skepnader beroende på vädret.

Skapade gröna tak

Många bostäder är på gång i Skövde och fler ska det bli. Evalena kommer att, tillsammans med bland andra stadsarkitekter och trafikplanerare, finnas med i det arbetet.

– Kan vi minimera de hårda ytorna? Jag vill att man för varje kvadratmeter asfalt ska fundera på om man kan lösa det med ett annat material. Kan regnvattnet tas tillvara?

Evalena jobbade tidigare i Lidköping, bland annat med ett externt köpcentrum.

– Vi öppnade dagvattensystemet, vi planterade på parkeringen och anlade gröna tak. Köpcentrum har ofta svarta tak, det blir varmt inomhus på sommaren och man måste ventilera bort värmen. Gröna tak har i stället en kylande effekt. Jobbet var ett samarbete mellan tjänstemän, exploatörer och politiker.

Närhet till grönt

Evalena har läst medborgarundersökningar och vet att Skövdeborna uppskattar närhet till parker och grönområden.

Hur ska det kombineras med förtätningen av centrum?

– Tillgången på gröna ytor måste synkroniseras med förtätningen. Många små parkytor kommer säkert att försvinna, men man måste se till att människor har tillgång till parkytor nära sina hem.

Några miljöer som inom kort ska bli mer attraktiva är tätorterna runt Skövde. I samråd med ortsbefolkningen ska bland annat planteringar och sittgrupper skapas. I år är det även aktuellt med vårplanteringar.

– Än så länge har jag besökt Tidan och Timmersdala, och jag ska besöka fler.

Vill ha trädplan

Även en trädplan är aktuellt och det finns förslag på att Evalena och hennes kollegor ska inventera alla träd i Skövde tätort.

– Då vet vi till exempel om det bara finns gamla träd i ett område, och att vi där måste planera för en ny generation. Det är också bra att ha en inventering om vi drabbas av almsjukan.

I dag har Skövde kommun fyra landskapsarkitekter, och en parkavdelning som sköter utsmyckningen. Evalena betonar att det hela tiden handlar om ett lagarbete.

– Det är en gedigen skara människor som arbetar här. Som exempel kompletterar landskapsarkitekten Mari Nilsdotter och jag varandra på ett bra sätt. Hon har utfört ett stort arbete här och har ett enormt kontaktnät.

Lärare i Mariestad

Evalena Öman bor i Hällekis och kom närmast från jobbet som lärare på Göteborgs universitet i Mariestad, tidigare Da capo.

Dessförinnan jobbade hon i Lidköpings kommun, på Hushållningssällskapet samt i Skövde kommun med jubileumsutsmyckningen 2001.