02 maj 2016 14:36

02 maj 2016 14:37

"Borde varit ännu högre"

SKÖVDE: Kommunals avtal ger undersköterskor 1 020 kronor

Kommunals nya avtal ger undersköterskorna en extra löneökning med 830 kronor på tre år, utöver det generella påslaget.
– Utslaget på tre år är det lite för dåligt, säger Lennart Carlqvist, vice ordförande i Kommunal Skövde.

Det nya avtalet mellan kommunal och SKL, Sveriges kommuner och landsting samt Pactaföretagen beskrevs som ”historiskt” från centralt håll när det presenterades i slutet av förra veckan.

Avtalet är treårigt och ger Kommunals medlemmar en löneökning på 520 kronor från 1 maj i år. Därutöver får utbildade undersköterskor ett extra påslag om 500 kronor i år, totalt 1 020 kronor, i en särskild satsning. Även under 2017 (180 kronor) och 2018 (150 kronor) får undersköterskorna mer än det generella påslaget.

Men Lennart Carlqvist, vice ordförande i Kommunal Skövde, anser att satsningen kunde ha gett ännu mer.

– Jag hade nog hoppats att det skulle ha kommit ut lite mer. Nu får undersköterskorna strax över 800 kronor mer i extra påslag, men utslaget över tre år är det inte särskilt mycket, säger Carlqvist till SLA.

– Kanske går det att få ut några kronor till i de lokala förhandlingarna. I Skövde vet vi ju att lönerna ligger lågt och det behövs insatser för både behålla och kunna rekrytera ny personal inom både vård och omsorg.

Fler ska få heltid

Däremot tycker Lennart Carlqvist att det är positivt att ett avtal kunde slutas utan konfliktåtgärder och att man nu kommit fram till en heltidsnorm som innebär att fler ska få möjlighet att jobba heltid.

– Löneökningar utgår alltid från heltidstjänster men väldigt många av våra medlemmar jobbar deltid och kommer inte kunna tillgodoräkna sig de påslag som nämns i avtalet.

Det nya avtalet mellan kommunal och SKL, Sveriges kommuner och landsting samt Pactaföretagen beskrevs som ”historiskt” från centralt håll när det presenterades i slutet av förra veckan.

Avtalet är treårigt och ger Kommunals medlemmar en löneökning på 520 kronor från 1 maj i år. Därutöver får utbildade undersköterskor ett extra påslag om 500 kronor i år, totalt 1 020 kronor, i en särskild satsning. Även under 2017 (180 kronor) och 2018 (150 kronor) får undersköterskorna mer än det generella påslaget.

Men Lennart Carlqvist, vice ordförande i Kommunal Skövde, anser att satsningen kunde ha gett ännu mer.

– Jag hade nog hoppats att det skulle ha kommit ut lite mer. Nu får undersköterskorna strax över 800 kronor mer i extra påslag, men utslaget över tre år är det inte särskilt mycket, säger Carlqvist till SLA.

– Kanske går det att få ut några kronor till i de lokala förhandlingarna. I Skövde vet vi ju att lönerna ligger lågt och det behövs insatser för både behålla och kunna rekrytera ny personal inom både vård och omsorg.

Fler ska få heltid

Däremot tycker Lennart Carlqvist att det är positivt att ett avtal kunde slutas utan konfliktåtgärder och att man nu kommit fram till en heltidsnorm som innebär att fler ska få möjlighet att jobba heltid.

– Löneökningar utgår alltid från heltidstjänster men väldigt många av våra medlemmar jobbar deltid och kommer inte kunna tillgodoräkna sig de påslag som nämns i avtalet.