03 maj 2016 14:47

03 maj 2016 14:51

Uteservering på fler torg i framtiden?

UTELIV: Hertig Johans torg kan få konkurrens i framtiden

Ska också Sandtorget fyllas av uteserveringar? Byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar Borsch (M) ser gärna att p-platserna försvinner.

Äntligen sol och värme. Uteserveringarna runt Hertig Johans torg fylls av törstiga Skövdebor.

På Sandtorget finns det dock bara bensin- och dieselslukande bilar parkerade. Kanske kan det bli ändring på det i framtiden. Magnus Hammar Borsch hoppas att det kan bli mer liv och rörelse på platsen.

– På lång sikt är det tråkigt att använda Sandtorget som parkeringsplats. Det vore spännande att utveckla torget, med all respekt för problem med parkeringsplatserna, säger Hammar Borsch till SLA.

– Det är mina egna fria tankar, vill han dock understryka.

Sandtorget lär alltså tjänstgöra som p-plats ett tag till. Men vad som är klart är att Rådhuset också den här säsongen får bygga en extra uteservering på själva Hertig Johans torg

– Det var väldigt uppskattat av både gäster och allmänheten, ett trevligt inslag i stadsbilden. Vi utvecklar gärna det mer säger Magnus Hammar Borsch.

Tillåtande mot krögare

För tre år sedan antogs nya riktlinjer för uteserveringar i centrala Skövde. Byggnationerna skulle bli mer tillgängliga, snyggare och enhetligare.

Inför säsongen 2014 reviderades riktlinjerna.

Fasta ben bör undvikas och trallgolv kan godkännas vid kraftig lutning eller dåligt underlag.

– Jag tycker vi har bra inriktning på hur riktlinjerna ser ut. Det är bra att en stad av Skövdes dignitet håller en viss standard.

Tidvis har kommunen och krögarna inte varit överens om hur utomhusserveringarna ska byggas. Men nuförtiden är det stämningen god.

– Vi är tillåtande och har förståelse och kan inte kräva att krögarna ska köpa allt här och nu. De har avskrivningar att göra och vi vill inte stå i vägen för uteserveringarna, säger Hammar Borsch.

Ettåriga avtal

Också Ingvar Johansson, trafikhandläggare på sektor samhällsbyggnad, tycker att stämningen mellan krögare och kommunen är god.

– Det var mer för några år sedan, då var det infekterat, men i fjol och i år har det inte varit något, säger han.

Den kommande omgörningen av Hertig Johans torg innebär dock att tillstånden för uteserveringarna bara sträcker sig över årets säsong.

– Tills vi vet hur det blir, säger Ingvar Johansson.

Äntligen sol och värme. Uteserveringarna runt Hertig Johans torg fylls av törstiga Skövdebor.

På Sandtorget finns det dock bara bensin- och dieselslukande bilar parkerade. Kanske kan det bli ändring på det i framtiden. Magnus Hammar Borsch hoppas att det kan bli mer liv och rörelse på platsen.

– På lång sikt är det tråkigt att använda Sandtorget som parkeringsplats. Det vore spännande att utveckla torget, med all respekt för problem med parkeringsplatserna, säger Hammar Borsch till SLA.

– Det är mina egna fria tankar, vill han dock understryka.

Sandtorget lär alltså tjänstgöra som p-plats ett tag till. Men vad som är klart är att Rådhuset också den här säsongen får bygga en extra uteservering på själva Hertig Johans torg

– Det var väldigt uppskattat av både gäster och allmänheten, ett trevligt inslag i stadsbilden. Vi utvecklar gärna det mer säger Magnus Hammar Borsch.

Tillåtande mot krögare

För tre år sedan antogs nya riktlinjer för uteserveringar i centrala Skövde. Byggnationerna skulle bli mer tillgängliga, snyggare och enhetligare.

Inför säsongen 2014 reviderades riktlinjerna.

Fasta ben bör undvikas och trallgolv kan godkännas vid kraftig lutning eller dåligt underlag.

– Jag tycker vi har bra inriktning på hur riktlinjerna ser ut. Det är bra att en stad av Skövdes dignitet håller en viss standard.

Tidvis har kommunen och krögarna inte varit överens om hur utomhusserveringarna ska byggas. Men nuförtiden är det stämningen god.

– Vi är tillåtande och har förståelse och kan inte kräva att krögarna ska köpa allt här och nu. De har avskrivningar att göra och vi vill inte stå i vägen för uteserveringarna, säger Hammar Borsch.

Ettåriga avtal

Också Ingvar Johansson, trafikhandläggare på sektor samhällsbyggnad, tycker att stämningen mellan krögare och kommunen är god.

– Det var mer för några år sedan, då var det infekterat, men i fjol och i år har det inte varit något, säger han.

Den kommande omgörningen av Hertig Johans torg innebär dock att tillstånden för uteserveringarna bara sträcker sig över årets säsong.

– Tills vi vet hur det blir, säger Ingvar Johansson.