04 maj 2016 16:48

04 maj 2016 21:30

Billingen fick snabbvända till fullmäktige

BILLINGEN: Alliansen besvarade återremiss – besvikelse från S

Kommunens planerade satsning på Billingen är redan på väg tillbaka till fullmäktige. På onsdagen besvarade Alliansen återremissen i ksau.
– Det är inte seriöst att behandla en sådan stor fråga på det här viset, säger kommunalrådet Marie Ekman (S).

Därmed blir det ingen ytterligare tjänstemannaberedning eller behandling av ärendet.

En och en halv vecka efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet begärde återremiss av Billingen-frågan i fullmäktige kom ärendet upp på onsdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Där skickade Alliansen snabbt avgörandet tillbaka till fullmäktige.

Avsiktsförklaring

– Det är få ärenden i den här storleksordningen som är så väl förberedda innan de kommer upp i fullmäktige. Alla svar som går att finna i dag är redan med i det underlag vi har tagit fram, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

– Man måste komma i håg vad vi till att börja med ska besluta om. Det handlar om att säga ja eller nej till en avsiktsförklaring där vi går vidare tillsammans med en privat finansiär i syfte att utveckla Billingen. Vi kommer inte att ha alla detaljer på bordet förrän vi sätter oss ned och utformar avtalen, påpekar hon.

Motreaktion

Oppositionsrådet Marie Ekman (S) tolkar den snabba vändan i ksau som en motreaktion från Alliansens företrädare, som var påtagligt irriterade på S, MP och V efter förra fullmäktigesammanträdet.

– Men det är ändå förvånande att man inte vill behandla en återremiss av en sådan stor investering och viktig fråga för Skövde mer seriöst än så här. Jag hade förväntat mig att man i alla fall skulle försöka ge några svar, säger hon till SLA.

– Jag är uppriktigt besviken över hur Alliansen har hanterat hela frågan.

I sitt yrkande om återremiss begärde Socialdemokraterna beräknade investeringskostnader, driftskostnadskalkyler och personalbehov, samt en konsekvensanalys för vilken inverkan satsningen har för övriga planerade investeringar.

– Men vi har redan påvisat gång på gång att detta inte får någon som helst undanträningseffekt för andra planerade investeringar, menar Katarina Jonsson.

Senare under onsdagen väntas besked om Billingen-ärendet tas upp vid nästa planerade fullmäktige den 23/5 eller om det blir ett extrainsatt sammanträde innan dess.

Billingen-ärendet tas upp i fullmäktige antingen under det ordinarie kommunfullmäktige den 23 maj, eller vid ett eventuellt extrainsatt möte den 16 maj. Vilket av datumen var på onsdagen oklart.

Därmed blir det ingen ytterligare tjänstemannaberedning eller behandling av ärendet.

En och en halv vecka efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet begärde återremiss av Billingen-frågan i fullmäktige kom ärendet upp på onsdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Där skickade Alliansen snabbt avgörandet tillbaka till fullmäktige.

Avsiktsförklaring

– Det är få ärenden i den här storleksordningen som är så väl förberedda innan de kommer upp i fullmäktige. Alla svar som går att finna i dag är redan med i det underlag vi har tagit fram, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

– Man måste komma i håg vad vi till att börja med ska besluta om. Det handlar om att säga ja eller nej till en avsiktsförklaring där vi går vidare tillsammans med en privat finansiär i syfte att utveckla Billingen. Vi kommer inte att ha alla detaljer på bordet förrän vi sätter oss ned och utformar avtalen, påpekar hon.

Motreaktion

Oppositionsrådet Marie Ekman (S) tolkar den snabba vändan i ksau som en motreaktion från Alliansens företrädare, som var påtagligt irriterade på S, MP och V efter förra fullmäktigesammanträdet.

– Men det är ändå förvånande att man inte vill behandla en återremiss av en sådan stor investering och viktig fråga för Skövde mer seriöst än så här. Jag hade förväntat mig att man i alla fall skulle försöka ge några svar, säger hon till SLA.

– Jag är uppriktigt besviken över hur Alliansen har hanterat hela frågan.

I sitt yrkande om återremiss begärde Socialdemokraterna beräknade investeringskostnader, driftskostnadskalkyler och personalbehov, samt en konsekvensanalys för vilken inverkan satsningen har för övriga planerade investeringar.

– Men vi har redan påvisat gång på gång att detta inte får någon som helst undanträningseffekt för andra planerade investeringar, menar Katarina Jonsson.

Senare under onsdagen väntas besked om Billingen-ärendet tas upp vid nästa planerade fullmäktige den 23/5 eller om det blir ett extrainsatt sammanträde innan dess.

Billingen-ärendet tas upp i fullmäktige antingen under det ordinarie kommunfullmäktige den 23 maj, eller vid ett eventuellt extrainsatt möte den 16 maj. Vilket av datumen var på onsdagen oklart.