04 maj 2016 10:52

04 maj 2016 10:52

Nyanlända erbjuds sommarfritids

Skövde kommun erbjuder ett 100-tal nyanlända barn i åldrarna 6-13 år fritidsplats i sommar.
– Det är viktigt för barnens fortsatta språkutveckling, säger Gustaf Olsson, chef för sektor barn och utbildning.

Barn- och utbildningsnämnden tog beslutet vid sitt senaste sammanträde efter att förvaltningen utrett möjligheten att erbjuda fritidsplats till barn som normalt sett inte är berättigade till en plats under sommarveckorna.

– Fritids har man om föräldrarna arbetar, men i den här gruppen finns det många barn där föräldrarna går hemma. Det finns en risk att de här barnen tappar mycket av den svenska de lärt sig om de är hemma hela sommaren, säger Gustaf Olsson.

– Lagtexten säger att får man erbjuda fritidsplats om det finns behov av särskilt stöd för språkutveckling, och när vi vet hur stort intresset är kommer vi söka medel från Migrationsrådet.

Totalt handlar det om ett 100-tal nyanlända som nu erbjuds fritidsplats över sommaren. Föräldrarna får dock betala avgift som vanligt.

– I det avseendet måste vi behandla alla kommunmedborgare likvärdigt.

Barn- och utbildningsnämnden tog beslutet vid sitt senaste sammanträde efter att förvaltningen utrett möjligheten att erbjuda fritidsplats till barn som normalt sett inte är berättigade till en plats under sommarveckorna.

– Fritids har man om föräldrarna arbetar, men i den här gruppen finns det många barn där föräldrarna går hemma. Det finns en risk att de här barnen tappar mycket av den svenska de lärt sig om de är hemma hela sommaren, säger Gustaf Olsson.

– Lagtexten säger att får man erbjuda fritidsplats om det finns behov av särskilt stöd för språkutveckling, och när vi vet hur stort intresset är kommer vi söka medel från Migrationsrådet.

Totalt handlar det om ett 100-tal nyanlända som nu erbjuds fritidsplats över sommaren. Föräldrarna får dock betala avgift som vanligt.

– I det avseendet måste vi behandla alla kommunmedborgare likvärdigt.