04 maj 2016 16:27

04 maj 2016 16:27

Räftegård får avgångspension

Har varit personalchef sedan 2002

Skövde kommuns personalchef Bo Räftegård har beviljats avgångspension i samband med den nya organisationen. Han får 41 700 kronor i 29 månader från årsskiftet fram till sin 65-årsdag.

– Det är en frivillig lösning där Bo själv har kommit med ett förslag att kliva åt sidan i samband med att vi nu ska sjösätta den nya organisationen fullt ut. I det läget flyttas delar av nuvarande personalchefens ansvar över på HR-chefen, förklarar Skövdes kommundirektör Tomas Fellbrandt.

Frågan var uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen och kommunens policy är att bevilja avgångspension i de fall där det finns omständigheter som bland annat organisationsförändringar.

Så var fallet även med den tidigare skolchefen Anna Sundström när sektor barn och utbildning innebar en sammanslagning av två tidigare förvaltningar, utbildning och skola, till en gemensam.

Ny sektorchefs

I dag ligger sektorsansvaret för verksamhet och samhällsstöd på kommundirektören Tomas Fellbrandt men det ansvaret ska nu renodlas.

– Detta var inte tänkt som en långsiktig lösning men har fungerat under en övergångsperiod. När vi är klara med rekryteringen och den nya organisationen med en arbetsgivarenhet (HR) och en löne- och avtalsenhet är den nuvarande personalchefsposten överflödig.

– Denna lösning innebär en lägre kostnad för kommunen än om vi hade rekryterat ytterligare en chef.

62-årige Räftegård anställdes som personalchef vid Skövde kommun 2002. Han får vid sin avgång 41 700 kronor i månaden, 70 procent av pensionsunderlaget, från januari 2017 till maj 2019.

– Det är en frivillig lösning där Bo själv har kommit med ett förslag att kliva åt sidan i samband med att vi nu ska sjösätta den nya organisationen fullt ut. I det läget flyttas delar av nuvarande personalchefens ansvar över på HR-chefen, förklarar Skövdes kommundirektör Tomas Fellbrandt.

Frågan var uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen och kommunens policy är att bevilja avgångspension i de fall där det finns omständigheter som bland annat organisationsförändringar.

Så var fallet även med den tidigare skolchefen Anna Sundström när sektor barn och utbildning innebar en sammanslagning av två tidigare förvaltningar, utbildning och skola, till en gemensam.

Ny sektorchefs

I dag ligger sektorsansvaret för verksamhet och samhällsstöd på kommundirektören Tomas Fellbrandt men det ansvaret ska nu renodlas.

– Detta var inte tänkt som en långsiktig lösning men har fungerat under en övergångsperiod. När vi är klara med rekryteringen och den nya organisationen med en arbetsgivarenhet (HR) och en löne- och avtalsenhet är den nuvarande personalchefsposten överflödig.

– Denna lösning innebär en lägre kostnad för kommunen än om vi hade rekryterat ytterligare en chef.

62-årige Räftegård anställdes som personalchef vid Skövde kommun 2002. Han får vid sin avgång 41 700 kronor i månaden, 70 procent av pensionsunderlaget, från januari 2017 till maj 2019.