05 maj 2016 06:00

05 maj 2016 06:00

Ingen extra brandrisk

RÄDDNINGSTJÄNSTEN: Inget eldningsförbud utfärdat i östra Skaraborg

Just nu är det torrt ute, men något eldningsförbud för östra Skaraborg är inte utfärdat från räddningstjänsten.
Vårens gräsbrandsäsong är slut och för skogsbrand råder just nu en normal risk vilket innebär att man ska vara försiktig när man eldar och grillar utomhus.

Under våren och sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk.

Det är räddningstjänsten där du bor som utfärdar eldningsförbud och då är det förbjudet att elda utomhus.

– Eldningsförbud för östra Skaraborg har inte utfärdats. Det finns risk för skogsbrand men den är normal och just nu föreligger det inte heller någon risk för gräsbrand, säsongen för gräsbränder är slut, säger Daniele Coen, chef förebyggande avdelningen vid räddningstjänsten östra Skaraborg.

Det är viktigt att hålla koll på brandrisken i ditt område.

Det finns information hos räddningstjänsten och på dess hemsida men även i appen (Brandrisk ute) från myndighetens för samhällsskydd och beredskap.

– Det är alltid den som tänder en eld som ansvarar för att ha rätt beredskap för att kunna släcka elden, betonar Daniele Coen.

Den senaste tiden har det varit två bränder på kort tid i Karlsborgs kommun.

Under måndagskvällen bekämpade och släckte räddningstjänsten en svår skogsbrand vid Flugebyn i Karlsborg.

På tisdagskvällen var det dags för en ny uttryckning för räddningstjänsten som bekämpade och släckte en brand vid Kvarnsjön norr om Karlsborg.

– Vi vet inte vad som orsakade de två bränderna. Det är en polisiär sak att utreda det, säger Daniele Coen.

Någon varning om att det föreligger extra risk för skogsbrand i Karlsborg med omnejd finns inte.

Under våren och sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk.

Det är räddningstjänsten där du bor som utfärdar eldningsförbud och då är det förbjudet att elda utomhus.

– Eldningsförbud för östra Skaraborg har inte utfärdats. Det finns risk för skogsbrand men den är normal och just nu föreligger det inte heller någon risk för gräsbrand, säsongen för gräsbränder är slut, säger Daniele Coen, chef förebyggande avdelningen vid räddningstjänsten östra Skaraborg.

Det är viktigt att hålla koll på brandrisken i ditt område.

Det finns information hos räddningstjänsten och på dess hemsida men även i appen (Brandrisk ute) från myndighetens för samhällsskydd och beredskap.

– Det är alltid den som tänder en eld som ansvarar för att ha rätt beredskap för att kunna släcka elden, betonar Daniele Coen.

Den senaste tiden har det varit två bränder på kort tid i Karlsborgs kommun.

Under måndagskvällen bekämpade och släckte räddningstjänsten en svår skogsbrand vid Flugebyn i Karlsborg.

På tisdagskvällen var det dags för en ny uttryckning för räddningstjänsten som bekämpade och släckte en brand vid Kvarnsjön norr om Karlsborg.

– Vi vet inte vad som orsakade de två bränderna. Det är en polisiär sak att utreda det, säger Daniele Coen.

Någon varning om att det föreligger extra risk för skogsbrand i Karlsborg med omnejd finns inte.