06 maj 2016 14:46

06 maj 2016 14:46

Bullrigt på Jysk

SKÖVDE

Det är bullrigt på butiken Jysk i Skövde. Under den ombyggnation som pågår i butiken har bullernivån i affärslokalen ökat så mycket att affärens skyddsombud har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.

I anmälan framgår det att man kräver begränsningar av bullret som leder till stress och belastning för personalen.

Ombudet menar vidare att man även har behov av att plocka in extra personal under tiden som ombyggnaden pågår. Skyddsombudet har gjort sin anmälan till Arbetsmiljöverket för kännedom.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående svara på ett skyddsombuds begäran om åtgärder.

I anmälan framgår det att man kräver begränsningar av bullret som leder till stress och belastning för personalen.

Ombudet menar vidare att man även har behov av att plocka in extra personal under tiden som ombyggnaden pågår. Skyddsombudet har gjort sin anmälan till Arbetsmiljöverket för kännedom.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående svara på ett skyddsombuds begäran om åtgärder.