06 maj 2016 09:50

06 maj 2016 14:11

Extra fullmäktige om Billingen 17 maj

Billingen-satsningen kommer upp i ett extrainsatt fullmäktigesammanträde tisdagen den 17 maj.

Kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg (KD) fattade beslutet om ett extra kommunfullmäktige efter att ha fått in en skriftlig begäran från Alliansens ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Alliansen anser att ärendet är redo för ett beslut i fullmäktige, och att det underlag som nu finns är tillräckligt för att säga ja eller nej till en avsiktsförklaring där man går vidare med att upprätta avtal. Om fullmäktige säger ja kommer frågan om avtalen upp till fullmäktige för nytt beslut senare i år, säger Brännberg till SLA.

Samma dag som det extrainsatta fullmäktigesammanträdet kommer även kommunstyrelsen hålla ett extra sammanträde.

Teoretiskt kan ärendet återremitteras ytterligare en gång, men då krävs det majoritet i fullmäktige för ett sådant beslut. Vid den senaste återremissen räckte det med stöd av en tredjedel av ledamöterna.

Att det blir ett extrainsatt fullmäktige beror också till stor del på att de ordnarie mötena i maj (23:e) och i juni redan har fullspikade ärendelistor. I maj ska motioner och medborgarförslag behandlas och i juni är det budgetdebatt.

– Återremissen ska tas på stort allvar och innebär sannolikt en lång diskussion före beslut. Det hade blivit svårt att hinna hantera Billingen-frågan den 23:e utan att skjuta fram många ärenden till juni som vi vill hålla rent för budgeten. Nu kan vi istället hinna med lite fler ärenden den 17:e, säger Commy Brännberg.

Kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg (KD) fattade beslutet om ett extra kommunfullmäktige efter att ha fått in en skriftlig begäran från Alliansens ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Alliansen anser att ärendet är redo för ett beslut i fullmäktige, och att det underlag som nu finns är tillräckligt för att säga ja eller nej till en avsiktsförklaring där man går vidare med att upprätta avtal. Om fullmäktige säger ja kommer frågan om avtalen upp till fullmäktige för nytt beslut senare i år, säger Brännberg till SLA.

Samma dag som det extrainsatta fullmäktigesammanträdet kommer även kommunstyrelsen hålla ett extra sammanträde.

Teoretiskt kan ärendet återremitteras ytterligare en gång, men då krävs det majoritet i fullmäktige för ett sådant beslut. Vid den senaste återremissen räckte det med stöd av en tredjedel av ledamöterna.

Att det blir ett extrainsatt fullmäktige beror också till stor del på att de ordnarie mötena i maj (23:e) och i juni redan har fullspikade ärendelistor. I maj ska motioner och medborgarförslag behandlas och i juni är det budgetdebatt.

– Återremissen ska tas på stort allvar och innebär sannolikt en lång diskussion före beslut. Det hade blivit svårt att hinna hantera Billingen-frågan den 23:e utan att skjuta fram många ärenden till juni som vi vill hålla rent för budgeten. Nu kan vi istället hinna med lite fler ärenden den 17:e, säger Commy Brännberg.