06 maj 2016 06:00

06 maj 2016 06:00

Snittet skulle ge 30 lärare

PENGARNA I SKOLAN DEL 4: Skövde kommun lägger 16 miljoner kronor "för lite"

NÅR INTE UPP. Skövde kommun behöver lägga 16 miljoner kronor ytterligare per år på grundskolan för att nå upp till ett riksgenomsnitt. Pengar som i så fall skulle räcka till 30-talet nya tjänster.

Skolans sektorschef Gustaf Olsson och två controller vid kontoret för barn och skola bekräftar bilden av att Skövde inte når upp till riksgenomsnittet när det gäller ekonomiska resurser till skolan.

Det mått som de anser är det mest relevanta är den där Skövdes nettokostnad per elev jämförs med en tänkt standardkostnad utifrån Skövdes struktur.

Pengar inte allt

Med en för riket genomsnittlig ambition och genomsnittlig effektivitet borde Skövde lägga över 3 169 kronor mer per elev. Om Skövde kommun låg på den nivån skulle det ge cirka 16 miljoner kronor mer vilket motsvarar uppskattningsvis 30 tjänster.

30 lärare vad, skulle det innebära till exempel?

– Pengar kan göra skillnad, men det finns inte ett rakt samband mellan pengar och effektivitet. Vi uppnår goda resultat med de medel vi har, säger Gustaf Olsson, som tycker att frågeställningen är förenklad.

Han vill inte gå in på vad han skulle göra med en förstärkning på 16 miljoner kronor till grundskolan utan säger att det beror på vad man prioriterar.

En sak kan vara lönerna till lärarna.

– Vi har varit tydliga med att vi behöver lyfta lönerna till exempel. Där har vi en samsyn med de fackliga organisationerna, säger Olsson.

Effektiv kommun

Enligt Maria Gyllenberg, controller vid kontoret för barn- och utbildning har Skövde legat ungefär på den här nivån när det gäller kostnaderna för grundskolan under en rad av år.

I 2016 års Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) är Skövde på plats 56 i effektivitet inom grundskolan. Med mindre resurser når man goda resultat på den övre halvan när det gäller behörighet till gymnasiet och i elevernas betyg.

– Det är lätt att rikta in sig på antal tjänster, men det är mycket annat som spelar roll. Personalens kompetens, engagemang, flexibla arbetsmetoder och ämneskunskaper är oerhört viktig säger Iréne Weidenmo, verksamhetscontroller som lyfter fram att Skövde har hög utbildningsnivå på sin personal.

Här är Skövde 28:a i landet, 94 procent av personalen i grundskolan har pedagogisk examen.

Klättrade

Skövdes effektivitet slår också igenom i den ranking som årligen görs i Öppna jämförelser. Där klättrade Skövde till 77:e plats i år.

– Rankingen i sig är inget mål, men det är klart att det är positivt att vi klättrar och det är personalen som ska ta åt sig av äran för detta. Extra stolta är vi att 90 procent av eleverna klarar gymnasiebehörigheten, det är långt över riktes snitt, säger Olsson.

Utreder ekonomin

En ännu bättre bild av hur resurserna används förväntar sig Gustaf Olsson ha när en särskild utredning om ekonomin är färdigställd.

Sedan 2015 ligger all utbildning upp till 19 år i en och samma sektor. Att utveckla den nya sektorn är ett långsiktigt arbete där övergångarna mellan förskolan och grundskolan, mellan grundskolan och gymnasiet är viktiga. Systematiskt kvalitetsarbete och ett återkommande fokus på resultaten lyfts också fram av trion.

Skolans sektorschef Gustaf Olsson och två controller vid kontoret för barn och skola bekräftar bilden av att Skövde inte når upp till riksgenomsnittet när det gäller ekonomiska resurser till skolan.

Det mått som de anser är det mest relevanta är den där Skövdes nettokostnad per elev jämförs med en tänkt standardkostnad utifrån Skövdes struktur.

Pengar inte allt

Med en för riket genomsnittlig ambition och genomsnittlig effektivitet borde Skövde lägga över 3 169 kronor mer per elev. Om Skövde kommun låg på den nivån skulle det ge cirka 16 miljoner kronor mer vilket motsvarar uppskattningsvis 30 tjänster.

30 lärare vad, skulle det innebära till exempel?

– Pengar kan göra skillnad, men det finns inte ett rakt samband mellan pengar och effektivitet. Vi uppnår goda resultat med de medel vi har, säger Gustaf Olsson, som tycker att frågeställningen är förenklad.

Han vill inte gå in på vad han skulle göra med en förstärkning på 16 miljoner kronor till grundskolan utan säger att det beror på vad man prioriterar.

En sak kan vara lönerna till lärarna.

– Vi har varit tydliga med att vi behöver lyfta lönerna till exempel. Där har vi en samsyn med de fackliga organisationerna, säger Olsson.

Effektiv kommun

Enligt Maria Gyllenberg, controller vid kontoret för barn- och utbildning har Skövde legat ungefär på den här nivån när det gäller kostnaderna för grundskolan under en rad av år.

I 2016 års Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) är Skövde på plats 56 i effektivitet inom grundskolan. Med mindre resurser når man goda resultat på den övre halvan när det gäller behörighet till gymnasiet och i elevernas betyg.

– Det är lätt att rikta in sig på antal tjänster, men det är mycket annat som spelar roll. Personalens kompetens, engagemang, flexibla arbetsmetoder och ämneskunskaper är oerhört viktig säger Iréne Weidenmo, verksamhetscontroller som lyfter fram att Skövde har hög utbildningsnivå på sin personal.

Här är Skövde 28:a i landet, 94 procent av personalen i grundskolan har pedagogisk examen.

Klättrade

Skövdes effektivitet slår också igenom i den ranking som årligen görs i Öppna jämförelser. Där klättrade Skövde till 77:e plats i år.

– Rankingen i sig är inget mål, men det är klart att det är positivt att vi klättrar och det är personalen som ska ta åt sig av äran för detta. Extra stolta är vi att 90 procent av eleverna klarar gymnasiebehörigheten, det är långt över riktes snitt, säger Olsson.

Utreder ekonomin

En ännu bättre bild av hur resurserna används förväntar sig Gustaf Olsson ha när en särskild utredning om ekonomin är färdigställd.

Sedan 2015 ligger all utbildning upp till 19 år i en och samma sektor. Att utveckla den nya sektorn är ett långsiktigt arbete där övergångarna mellan förskolan och grundskolan, mellan grundskolan och gymnasiet är viktiga. Systematiskt kvalitetsarbete och ett återkommande fokus på resultaten lyfts också fram av trion.