09 maj 2016 12:00

09 maj 2016 12:00

Kritik efter kränkning av barn

SKÖVDE

Barn- och elevombudet anser att Skövde kommun har brustit i sin anmälningsskyldighet gällande ett barn som utsatts för kränkande behandling och kräver att åtgärder nu vidtas.

I en anmälan till Beo uppgavs att ett barn på en kommunal skola i Skövde utsatts för kränkande behandling av en annan elev i ett par års tid. Anmälaren ansåg att skolan hade brustit genom att inte tidigare påbörja en mer samlad bedömning om barnets situation och heller inte fått kränkningarna att upphöra. Anmälaren kritiserade dessutom att rektorn inte anmält händelserna vidare. Huvudmannen, Skövde kommun, höll med om att barnet i flera av de uppräknade situationerna hade utsatts för kränkningar. Beo svarar nu med att förelägga kommunen att senast i juli vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling, exempelvis ska man skyndsamt utreda omständigheterna vid kränkningar. Beo konstaterar att det inte finns tillräckliga förutsättningar att framställa ett skadeståndsanspråk mot kommunen, detta mot bakgrund av omständigheterna i ärendet och eftersom viss utredning redan gjorts.

I en anmälan till Beo uppgavs att ett barn på en kommunal skola i Skövde utsatts för kränkande behandling av en annan elev i ett par års tid. Anmälaren ansåg att skolan hade brustit genom att inte tidigare påbörja en mer samlad bedömning om barnets situation och heller inte fått kränkningarna att upphöra. Anmälaren kritiserade dessutom att rektorn inte anmält händelserna vidare. Huvudmannen, Skövde kommun, höll med om att barnet i flera av de uppräknade situationerna hade utsatts för kränkningar. Beo svarar nu med att förelägga kommunen att senast i juli vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling, exempelvis ska man skyndsamt utreda omständigheterna vid kränkningar. Beo konstaterar att det inte finns tillräckliga förutsättningar att framställa ett skadeståndsanspråk mot kommunen, detta mot bakgrund av omständigheterna i ärendet och eftersom viss utredning redan gjorts.