09 maj 2016 06:00

09 maj 2016 06:00

Populär pott för landsbygden

SKÖVDE: Många föreningar söker pengar

15 föreningar har sökt totalt 412 600 kronor ur den nyinrättade landsbygdspotten. De flesta vill installera fiber.

Många föreningar tog tillfället i akt och ansökte om pengar ur den nya landsbygdspotten. Kommunstyrelsen har där placerat 500 000 kronor för att stimulera utveckling och tillväxt på landsbygden.

Olika områden

Det går att söka pengar för kultur- och fritidsverksamhet, gemensamma vatten- och avloppsanläggningar, digitalisering samt bestående samhällsvärden.

Maxbeloppen som går att söka för de olika områdena är olika och beslut som gäller mer än 25 000 kronor fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ansökningstiden gick ut den 30 april och eftersom det kommer att finnas pengar kvar i potten så finns det möjlighet för fler att ansöka i slutet av sommaren och i höst.

Många vill ha fiber

De föreningar som har sökt pengar, samt summan, är:

• Timmersdala motion, fiber till klubbstugan, 12 000 kronor.

• Varola Vretens hembygdsförening, fiber till hembygdsgården Lillegården, 23 000 kronor plus egna pengar.

• Häggums bygdegårdsförening, fiber till bygdegården, 30 000 kronor.

• Värsås missionsförsamling, fiberanslutning, 25 000 kronor plus egna pengar.

• IF Tymer, fiber till klubblokalen, 15 000 kronor.

• Värsås hembygdsförening, fiber till Värsås tingshus, 33 800 kronor. Har även sökt investeringsbidrag på 16 900 från kommunen men inte fått svar än.

• Föreningen Vallby Sörgården i Tidan, fiber till kulturreservatet, 24 000 kronor plus egna pengar.

• Bergs bygdegårdsförening, fiber till bygdegården, 22 000 kronor plus egna pengar.

• Bergs fiber ekonomisk förening. Bygger optisk fiber vid Vallersjön. Platsen har tillkommit i ett sent skede i ett större projekt och föreningen ansöker om medel för merkostnaden, 40 000 kronor.

• Tidanbygdens hembygdsförening. Nuvarande hembygdsmuseum finns i ett hus som är förfallet och inte ändamålsenligt. Man vill skapa ett nytt museum i den tidigare klockarbostaden, Lundholmstugan, som ägs av föreningen, 15 000 kronor.

• Tidanbygdens hembygdsförening. Vill göra en kopia av en runsten som kommer från Flistad, och som nu finns på Historiska museet i Stockholm, 18 800 kronor.

• Altuna bygdegårdsförening i Ulvåker. Digitalisering i form av filmduk, projektor, högtalare och stereo, 30 000 kronor plus egna pengar.

• Götlunda Vads bygdegårdsförening. Vill renovera bygdegårdens kök, toaletter och kapprum samt installera dusch och fler toaletter, 50 000 kronor plus egna pengar.

• Binnebergs VA samfällighetsförening. Ett stort antal fastigheter i Binneberg har utdömda avloppsanläggningar. En arbetsgrupp har startats för att utreda förutsättningarna för en gemensam anläggning som kan anslutas till kommunens VA-verk alternativt eget reningsverk. Totalsumman är 5,5 miljoner. Ansöker om 24 000 kronor till förprojektering.

• Studieförbundet vuxenskolan Skaraborg, Skövdekontoret, för projektet Skate och integration i Värsås. Vill skapa samhörighet i Värsås mellan dem som bott där länge och nyinflyttade, exempelvis de ensamkommande flyktingbarnen, 50 000 kronor.

Många föreningar tog tillfället i akt och ansökte om pengar ur den nya landsbygdspotten. Kommunstyrelsen har där placerat 500 000 kronor för att stimulera utveckling och tillväxt på landsbygden.

Olika områden

Det går att söka pengar för kultur- och fritidsverksamhet, gemensamma vatten- och avloppsanläggningar, digitalisering samt bestående samhällsvärden.

Maxbeloppen som går att söka för de olika områdena är olika och beslut som gäller mer än 25 000 kronor fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ansökningstiden gick ut den 30 april och eftersom det kommer att finnas pengar kvar i potten så finns det möjlighet för fler att ansöka i slutet av sommaren och i höst.

Många vill ha fiber

De föreningar som har sökt pengar, samt summan, är:

• Timmersdala motion, fiber till klubbstugan, 12 000 kronor.

• Varola Vretens hembygdsförening, fiber till hembygdsgården Lillegården, 23 000 kronor plus egna pengar.

• Häggums bygdegårdsförening, fiber till bygdegården, 30 000 kronor.

• Värsås missionsförsamling, fiberanslutning, 25 000 kronor plus egna pengar.

• IF Tymer, fiber till klubblokalen, 15 000 kronor.

• Värsås hembygdsförening, fiber till Värsås tingshus, 33 800 kronor. Har även sökt investeringsbidrag på 16 900 från kommunen men inte fått svar än.

• Föreningen Vallby Sörgården i Tidan, fiber till kulturreservatet, 24 000 kronor plus egna pengar.

• Bergs bygdegårdsförening, fiber till bygdegården, 22 000 kronor plus egna pengar.

• Bergs fiber ekonomisk förening. Bygger optisk fiber vid Vallersjön. Platsen har tillkommit i ett sent skede i ett större projekt och föreningen ansöker om medel för merkostnaden, 40 000 kronor.

• Tidanbygdens hembygdsförening. Nuvarande hembygdsmuseum finns i ett hus som är förfallet och inte ändamålsenligt. Man vill skapa ett nytt museum i den tidigare klockarbostaden, Lundholmstugan, som ägs av föreningen, 15 000 kronor.

• Tidanbygdens hembygdsförening. Vill göra en kopia av en runsten som kommer från Flistad, och som nu finns på Historiska museet i Stockholm, 18 800 kronor.

• Altuna bygdegårdsförening i Ulvåker. Digitalisering i form av filmduk, projektor, högtalare och stereo, 30 000 kronor plus egna pengar.

• Götlunda Vads bygdegårdsförening. Vill renovera bygdegårdens kök, toaletter och kapprum samt installera dusch och fler toaletter, 50 000 kronor plus egna pengar.

• Binnebergs VA samfällighetsförening. Ett stort antal fastigheter i Binneberg har utdömda avloppsanläggningar. En arbetsgrupp har startats för att utreda förutsättningarna för en gemensam anläggning som kan anslutas till kommunens VA-verk alternativt eget reningsverk. Totalsumman är 5,5 miljoner. Ansöker om 24 000 kronor till förprojektering.

• Studieförbundet vuxenskolan Skaraborg, Skövdekontoret, för projektet Skate och integration i Värsås. Vill skapa samhörighet i Värsås mellan dem som bott där länge och nyinflyttade, exempelvis de ensamkommande flyktingbarnen, 50 000 kronor.