09 maj 2016 14:25

19 sep 2016 14:29

Skövdebo kräver helt ny rättegång

ÖVERKLAGANDE

Huvudmannen i bagerihärvan kräver i ett överklagande till hovrätten att rättegången tas om i sin helhet. Detta efter händelsen med nämndemannen som skickade ett beundrarmejl.

Rättegången i bageriärendet hade pågått i Göteborgs tingsrätt under 13 dagar och skulle avslutas i april, men ett mejl från en nämndeman till en utredare på ekobrottsmyndigheten satta stopp för det. ”Du har gjort ett imponerande jobb när det gäller bagerihärvan. Jag är full av beundran” skrev nämndemannen. Tingsrätten plockade efter detta bort nämndemannen, men tyckte ändå att rättegången kunde fortsätta. Den 44-årige Skövdebon, som pekas ut som härvans huvudman, anser dock att övriga ledamöter kan ha blivit påverkade av nämndemannen och överklagar beslutet. Han hoppas nu att hovrätten bestämmer att rättegången tas om i sin helhet. Tingsrätten säger att det inte framkommit något som pekat på att nämndemannen varit jävig tidigare, om detta säger Skövdebon att ”det är ett fullt rimligt antagande att denne varit jävig tidigare, men att detta först blev känt i och med att utredaren tog emot aktuellt mejl”.

Rättegången i bageriärendet hade pågått i Göteborgs tingsrätt under 13 dagar och skulle avslutas i april, men ett mejl från en nämndeman till en utredare på ekobrottsmyndigheten satta stopp för det. ”Du har gjort ett imponerande jobb när det gäller bagerihärvan. Jag är full av beundran” skrev nämndemannen. Tingsrätten plockade efter detta bort nämndemannen, men tyckte ändå att rättegången kunde fortsätta. Den 44-årige Skövdebon, som pekas ut som härvans huvudman, anser dock att övriga ledamöter kan ha blivit påverkade av nämndemannen och överklagar beslutet. Han hoppas nu att hovrätten bestämmer att rättegången tas om i sin helhet. Tingsrätten säger att det inte framkommit något som pekat på att nämndemannen varit jävig tidigare, om detta säger Skövdebon att ”det är ett fullt rimligt antagande att denne varit jävig tidigare, men att detta först blev känt i och med att utredaren tog emot aktuellt mejl”.