09 maj 2016 06:00

09 maj 2016 06:00

Tidanbygdens historia görs mer lättåtkomlig

TIDAN: Ger ut skrift

Det finns mycket skrivet om Tidan sedan tidigare. Men på olika ställen. Nu samlas det ihop i en skrift om Tidanbygden.
– Det är viktigt att samla ihop det på ett mer lättåtkomligt sätt så att fler får ta del av det, säger Arnold Karlén som håller samman arbetet.

I höstas startade ett arbete med att ta fram en skrift om Tidan och dess omgivning.

– Tidan är lite på gång på olika sätt i dag, skolan byggs ut, det byggs ett nytt församlingshem och även lite bostäder kommer framöver. Det är ett bra tillfälle att haka på med lite bygdehistoria. Sveriges Hembygdsförbund fyller 100 och det är också en orsak att ta upp det här, säger Arnold Karlén som håller ihop arbetet med skriften.

Det finns mycket skrivet om Tidan sedan tidigare, men på olika ställen.

– Därför är det viktigt att samla ihop det på ett mer lättåtkomligt sätt så att fler få ta del av det. Det första vi kommer med nu blir inte så väldigt stort, men det är en start, säger Arnold Karlén och berättar att de har 35-40 A4-sidor.

– Det är roligt att kunna lämna över något till barn och barnbarn som kanske inte bor här, jag tycker att det är jätteviktigt, säger May-Britt Thagesson som har samlat in mycket om Flistad socken där hon är född och fortfarande bor.

Hembygdsföreningen

Skriften ges ut i Tidanbygdens hembygdsförenings namn och bygdens många företag hjälper till att göra utgivningen möjlig.

– Vi har några titlar. Det börjar innan någon minns, då går vi långt tillbaka i tiden. Den tiden när det egentligen inte fanns något nedskrivet. Det fortsätter så småningom med ett vådligt äventyr, det är en historia som startar vid sekelskiftet 1900 som är nedskriven sedan tidigare. Den historien får bland annat sin fortsättning med en chaufför som arbetade på mejeriet och berättar om bygden här. Det gör att vi kommer fram nästan i nutid på det viset, säger Arnold Karlén för att ge exempel på innehållet.

Tidan som samhälle är inte så gammalt.

– Man kan säga att det startade med Yllefabriken. Då är vi i början av 1900-talet. Det var en kvarn där tidigare. Det var en som hette Tidstrand som startade väveri i kvarnen. Vi vet inte riktigt exakt när det var, men ett år man kan ta fasta på är 1910, men det är mycket möjligt att det är tidigare, säger Arnold Karlén.

Frågeställningar

Så har det varit under arbetets gång. Frågeställningar dyker upp hela tiden.

– Vi söker egentligen efter alla tänkbara uppgifter vi kan få. Vi letar efter självklart efter bilder från Götlunda, Flistad och Vad som blev Tidan.

Tanken är att skriften ska vara klar under sommaren. Arbete pågår nu med att göra materialet tryckvänligt.

– Så fort det är gjort ska vi lämna in det till tryckning. Vi räknar med att vi behöver trycka en upplaga på minst ett par hundra, säger Arnold Karlén.

Förhoppningen är att skriften ska ge idéer och uppslag till nästa upplaga.

– Det kommer att komma en vidlyftigare till nästa år. Då fyller Tidanbygdens hembygdsförening 70 år, säger Arnold Karlén.

– Det vore roligt att få in yngre människor i arbetet, tycker May-Britt Thagesson.

I höstas startade ett arbete med att ta fram en skrift om Tidan och dess omgivning.

– Tidan är lite på gång på olika sätt i dag, skolan byggs ut, det byggs ett nytt församlingshem och även lite bostäder kommer framöver. Det är ett bra tillfälle att haka på med lite bygdehistoria. Sveriges Hembygdsförbund fyller 100 och det är också en orsak att ta upp det här, säger Arnold Karlén som håller ihop arbetet med skriften.

Det finns mycket skrivet om Tidan sedan tidigare, men på olika ställen.

– Därför är det viktigt att samla ihop det på ett mer lättåtkomligt sätt så att fler få ta del av det. Det första vi kommer med nu blir inte så väldigt stort, men det är en start, säger Arnold Karlén och berättar att de har 35-40 A4-sidor.

– Det är roligt att kunna lämna över något till barn och barnbarn som kanske inte bor här, jag tycker att det är jätteviktigt, säger May-Britt Thagesson som har samlat in mycket om Flistad socken där hon är född och fortfarande bor.

Hembygdsföreningen

Skriften ges ut i Tidanbygdens hembygdsförenings namn och bygdens många företag hjälper till att göra utgivningen möjlig.

– Vi har några titlar. Det börjar innan någon minns, då går vi långt tillbaka i tiden. Den tiden när det egentligen inte fanns något nedskrivet. Det fortsätter så småningom med ett vådligt äventyr, det är en historia som startar vid sekelskiftet 1900 som är nedskriven sedan tidigare. Den historien får bland annat sin fortsättning med en chaufför som arbetade på mejeriet och berättar om bygden här. Det gör att vi kommer fram nästan i nutid på det viset, säger Arnold Karlén för att ge exempel på innehållet.

Tidan som samhälle är inte så gammalt.

– Man kan säga att det startade med Yllefabriken. Då är vi i början av 1900-talet. Det var en kvarn där tidigare. Det var en som hette Tidstrand som startade väveri i kvarnen. Vi vet inte riktigt exakt när det var, men ett år man kan ta fasta på är 1910, men det är mycket möjligt att det är tidigare, säger Arnold Karlén.

Frågeställningar

Så har det varit under arbetets gång. Frågeställningar dyker upp hela tiden.

– Vi söker egentligen efter alla tänkbara uppgifter vi kan få. Vi letar efter självklart efter bilder från Götlunda, Flistad och Vad som blev Tidan.

Tanken är att skriften ska vara klar under sommaren. Arbete pågår nu med att göra materialet tryckvänligt.

– Så fort det är gjort ska vi lämna in det till tryckning. Vi räknar med att vi behöver trycka en upplaga på minst ett par hundra, säger Arnold Karlén.

Förhoppningen är att skriften ska ge idéer och uppslag till nästa upplaga.

– Det kommer att komma en vidlyftigare till nästa år. Då fyller Tidanbygdens hembygdsförening 70 år, säger Arnold Karlén.

– Det vore roligt att få in yngre människor i arbetet, tycker May-Britt Thagesson.