10 maj 2016 06:00

10 maj 2016 06:00

"En gammal gifttipp"

Anonymt klagomål mot bostadsbygge vid Knistad

I ett klagomål beskriver en person platsen för bostadsbygget vid Knistad som en gammal soptipp med gifter.
– Om det stämmer så måste det göras en sanering, säger Jan Ove Johansson som är miljöinspektör på Miljö­samverkan Östra Skaraborg.

I slutet av förra veckan fick Miljösamverkan Östra Skaraborg, Mös, ett anonymt klagomål inskickat från en person.

I anmälan skriver personen bland annat att ”såg att det kommer byggas hus på gamla soptippen, som då kallades 'gifttippen', vid Knistad. Hoppas att de klarar att sanera innan det börjar byggas”.

Enligt anmälan har verksamheter i området använt just ytan där bostäderna ska byggas som dumpningsplats, främst under 70- och 80-talet men även senare.

Aska

Mös har nu skickat klagomålet vidare till kommunens sektor samhällsbyggnad.

– Det blir en synpunkt på detaljplanen som just nu finns utställd, säger miljöinspektören Jan Ove Johansson och berättar att en markundersökning varit aktuell även tidigare.

– Vi har också hittat andra indikatorer på att marken kan behöva undersökas. Det ska finnas ansamlingar av aska i området men exakt vad det rör sig om vet vi inte riktigt.

Har ni någon uppfattning om platsen kan ha använts som ”gifttipp”?

– Det är väldigt svårt att svara på. Det får göras en undersökning inom ramen för detaljplanen i så fall, säger Johansson.

Om anmälan stämmer så kan det bli så att man måste sanera.

Försening?

– Det beror ju på vad man hittar vid en undersökning. Men hittar man gifter så får det bli en sanering av området.

Hur skulle det påverka bostadsbyggandet?

– Det beror naturligtvis på hur illa det är men jag har svårt att tro att det skulle innebära några större förseningar, säger Jan Ove Johansson.

Detaljplan för Knistad 2:4 finns utställd för samråd till och med den 11 maj 2016. Planen är att bygga 27 fastigheter som ska ligga bredvid golfbanans hål sju.

I slutet av förra veckan fick Miljösamverkan Östra Skaraborg, Mös, ett anonymt klagomål inskickat från en person.

I anmälan skriver personen bland annat att ”såg att det kommer byggas hus på gamla soptippen, som då kallades 'gifttippen', vid Knistad. Hoppas att de klarar att sanera innan det börjar byggas”.

Enligt anmälan har verksamheter i området använt just ytan där bostäderna ska byggas som dumpningsplats, främst under 70- och 80-talet men även senare.

Aska

Mös har nu skickat klagomålet vidare till kommunens sektor samhällsbyggnad.

– Det blir en synpunkt på detaljplanen som just nu finns utställd, säger miljöinspektören Jan Ove Johansson och berättar att en markundersökning varit aktuell även tidigare.

– Vi har också hittat andra indikatorer på att marken kan behöva undersökas. Det ska finnas ansamlingar av aska i området men exakt vad det rör sig om vet vi inte riktigt.

Har ni någon uppfattning om platsen kan ha använts som ”gifttipp”?

– Det är väldigt svårt att svara på. Det får göras en undersökning inom ramen för detaljplanen i så fall, säger Johansson.

Om anmälan stämmer så kan det bli så att man måste sanera.

Försening?

– Det beror ju på vad man hittar vid en undersökning. Men hittar man gifter så får det bli en sanering av området.

Hur skulle det påverka bostadsbyggandet?

– Det beror naturligtvis på hur illa det är men jag har svårt att tro att det skulle innebära några större förseningar, säger Jan Ove Johansson.

Detaljplan för Knistad 2:4 finns utställd för samråd till och med den 11 maj 2016. Planen är att bygga 27 fastigheter som ska ligga bredvid golfbanans hål sju.