10 maj 2016 06:00

25 jan 2017 12:06

"Fackligt regelvidrigt och humanistiskt en katastrof"

SKÖVDE: LR kritiserar nedläggningen av mobil resurs

Lärarnas Riksförbunds lokalförening i Skövde är starkt kritiskt till nedläggningen av mobil resurs.
Fackförbundet har anmält brister till Arbetsmiljöverket och överväger att kräva skadestånd för MBL-brott.

Olle Björk, ordförande för LR i Skövde anser att barn- och utbildningssektorn har beslutat om nedläggningen helt utan att följa de arbetsrättsliga rutiner som gäller vid omorganisationer.

– De har inte samverkat med de fackliga organisationerna, det har inte gjorts någon konsekvens- eller riskbedömning och de har lämnat åt personalen att helt ta hand om informationen åt elever och föräldrar, säger Olle Björk.

Kräver svar

LR anser att det var fel att personalen lämnades själva med att informera föräldrar och elever, utan stöd från skolledningen. Det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem anser LR som gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen § 6:6a. Det är ett av de skarpaste verktygen en facklig organisation har och innebär att arbetsgivaren måste svara omedelbart.

– Vi vill veta hur de ska avhjälpa arbetsmiljöproblemen, säger Olle Björk.

De fackliga organisationerna med personal vid enheten är kallade till ett möte med representanter från barn- och skolkontoret på tisdagen. Olle Björk menar att skadan redan är skedd och att LR nu överväger att kalla till en tvisteförhandling om MBL-brott och eventuellt begära skadestånd.

– Fackligt är det helt regelvidrigt skött och humanistiskt är det en katastrof för en utsatt grupp elever, kommenterar Björk.

Mobil resurs har funnits för elever med hög frånvaro på högstadiet och där alla andra möjligheter uttömts. För två veckor sedan meddelades personalen att enheten ska stängas vid terminsslutet. 10–12 elever har fått plats.

Olle Björk, ordförande för LR i Skövde anser att barn- och utbildningssektorn har beslutat om nedläggningen helt utan att följa de arbetsrättsliga rutiner som gäller vid omorganisationer.

– De har inte samverkat med de fackliga organisationerna, det har inte gjorts någon konsekvens- eller riskbedömning och de har lämnat åt personalen att helt ta hand om informationen åt elever och föräldrar, säger Olle Björk.

Kräver svar

LR anser att det var fel att personalen lämnades själva med att informera föräldrar och elever, utan stöd från skolledningen. Det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem anser LR som gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen § 6:6a. Det är ett av de skarpaste verktygen en facklig organisation har och innebär att arbetsgivaren måste svara omedelbart.

– Vi vill veta hur de ska avhjälpa arbetsmiljöproblemen, säger Olle Björk.

De fackliga organisationerna med personal vid enheten är kallade till ett möte med representanter från barn- och skolkontoret på tisdagen. Olle Björk menar att skadan redan är skedd och att LR nu överväger att kalla till en tvisteförhandling om MBL-brott och eventuellt begära skadestånd.

– Fackligt är det helt regelvidrigt skött och humanistiskt är det en katastrof för en utsatt grupp elever, kommenterar Björk.

Mobil resurs har funnits för elever med hög frånvaro på högstadiet och där alla andra möjligheter uttömts. För två veckor sedan meddelades personalen att enheten ska stängas vid terminsslutet. 10–12 elever har fått plats.