10 maj 2016 15:39

10 maj 2016 16:13

"Många är upprörda"

VÄSTRA GÖTALAND: Debatt om medicinavdelningen i Mariestad

Linnea Wall (S) undrade om hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) om hon avser att vara med och stänga medicinavdelningen vid sjukhuset i Mariestad.

Mariestadspolitikern fråga under tisdagens regionfullmäktige orsakades av Skaraborgs sjukhus planer, som ska godkännas av nämnden, på att minska antalet platser och flytta avdelningen till Skövde.

– Många är upprörda och oroade, avdelningen är en trygghet för invånarna i norra Skaraborgbetonade Linnea Wall.

Processas

Gunilla Druve Jansson sa att frågan processas och bereds politiskt, att nämnden och Skaraborgs sjukhus ska sy ihop ett närsjukvårdscentrum och att en politisk styrgrupp ska vara i gång senast i augusti.

– Vi ska få till något som ger Mariestad ett mervärde.

Linnea Wall undrade om frågan är bra skött.

Snabbt svar

Druve Jansson svarade raskt:

– Den är inte bra skött, men jag vill påminna om ett beslut i regionstyrelsen 2013, som då styrdes av Socialdemokraterna, där sjukhusen nivågrupperades med tanke på att bilda närsjukvårdscentrum. Mariestad hamnade i nivå 2, som innebär att det ska finnas vårdcentral, jourcentral, primärvård, samverkan med kommunal verksamhet, anpassad laboratorie- och röntgenverksamhet samt specialistmottagningar, men ingen slutenvård. Beslutet blev inte verkställt. Jag beklagar det, för då hade vi inte stått här i dag.

Linnea Wall hade ingen ytterligare fråga.

Fördelning

Walls partikollega Alex Bergström, Falköping, undrade i en interpellation hur regionen säkerställer att projektmedel kommer hela regionen till del:

– Det är viktigt för regionens legitimitet att vi kan följa upp och se att pengarna kommer hela regionen till godo, så att det inte blir att utvecklingsmedlen hamnar i de stora städerna:

Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden, svarade och höll i stora delar med Bergström.

– Vi är vaksamma i nämnden, men frågan är viktig.

Mariestadspolitikern fråga under tisdagens regionfullmäktige orsakades av Skaraborgs sjukhus planer, som ska godkännas av nämnden, på att minska antalet platser och flytta avdelningen till Skövde.

– Många är upprörda och oroade, avdelningen är en trygghet för invånarna i norra Skaraborgbetonade Linnea Wall.

Processas

Gunilla Druve Jansson sa att frågan processas och bereds politiskt, att nämnden och Skaraborgs sjukhus ska sy ihop ett närsjukvårdscentrum och att en politisk styrgrupp ska vara i gång senast i augusti.

– Vi ska få till något som ger Mariestad ett mervärde.

Linnea Wall undrade om frågan är bra skött.

Snabbt svar

Druve Jansson svarade raskt:

– Den är inte bra skött, men jag vill påminna om ett beslut i regionstyrelsen 2013, som då styrdes av Socialdemokraterna, där sjukhusen nivågrupperades med tanke på att bilda närsjukvårdscentrum. Mariestad hamnade i nivå 2, som innebär att det ska finnas vårdcentral, jourcentral, primärvård, samverkan med kommunal verksamhet, anpassad laboratorie- och röntgenverksamhet samt specialistmottagningar, men ingen slutenvård. Beslutet blev inte verkställt. Jag beklagar det, för då hade vi inte stått här i dag.

Linnea Wall hade ingen ytterligare fråga.

Fördelning

Walls partikollega Alex Bergström, Falköping, undrade i en interpellation hur regionen säkerställer att projektmedel kommer hela regionen till del:

– Det är viktigt för regionens legitimitet att vi kan följa upp och se att pengarna kommer hela regionen till godo, så att det inte blir att utvecklingsmedlen hamnar i de stora städerna:

Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden, svarade och höll i stora delar med Bergström.

– Vi är vaksamma i nämnden, men frågan är viktig.