10 maj 2016 13:24

10 maj 2016 13:24

Skövdekvinna anmäler företag

SKÖVDE: Arn-anmälan

En Skövdekvinna anmäler ett företag till Allmänna reklamationsnämnden. Hon anser att hon efter en felaktig faktura inte fick det 50-procentiga rot-avdraget på kostnaden för det arbete företaget utfört.

Kvinnan beställde i november förra året att Skövdeföretaget skulle utföra byggtjänster i hennes bostad. Men nu vänder hon sig till Allmänna reklamationsnämnden då hon är missnöjd med hur faktureringen av arbetet har skötts. I stället för det 50-procentiga rot-avdraget på utfört arbete som gällde till och med årsskiftet har hon fått ett 30-procentigt avdrag (gäller från och med 2016). Kvinnan säger i anmälan att hon i en veckas tid försökte få kontakt med företaget, men utan framgång. Hon vill nu att Arn rekommenderar företaget att betala mellanskillnaden på det förlorade rot-avdraget, en summa på drygt 10 000 kronor.

Kvinnan beställde i november förra året att Skövdeföretaget skulle utföra byggtjänster i hennes bostad. Men nu vänder hon sig till Allmänna reklamationsnämnden då hon är missnöjd med hur faktureringen av arbetet har skötts. I stället för det 50-procentiga rot-avdraget på utfört arbete som gällde till och med årsskiftet har hon fått ett 30-procentigt avdrag (gäller från och med 2016). Kvinnan säger i anmälan att hon i en veckas tid försökte få kontakt med företaget, men utan framgång. Hon vill nu att Arn rekommenderar företaget att betala mellanskillnaden på det förlorade rot-avdraget, en summa på drygt 10 000 kronor.