10 maj 2016 16:01

10 maj 2016 16:01

Studie visas

SKAS: Stroke

Sjuksköterskan Åsa Rejnö på Skaraborgs sjukhus presenterar forskning om strokepatienter vid en internationell konferens i Barcelona.

Förra året lockade konferensen 5 000 deltagare och Åsa Rejnö kommer att presentera det så kallade slagprojektet, som handlar om patienter som drabbats av slaganfall.

Läkaren Katarina Jood och Kerstin Bjälkefur, Lidköping, finns också med i Spanien.

I projektet ingår en stor patientgrupp som följdes under fem år från insjuknandet 2007-2008.

Patienterna kommer från Skaraborg och studien startade av överläkare Eric Bertholds.

– De flesta studier som finns har antingen en utvald grupp med patienter som följs under en kort tid efter insjuknandet. De som följt patienter under en längre tid har sällan gjort årliga uppföljningar, utan följt upp dem senare, säger Åsa Rejnö i ett pressmeddelande.

Förra året lockade konferensen 5 000 deltagare och Åsa Rejnö kommer att presentera det så kallade slagprojektet, som handlar om patienter som drabbats av slaganfall.

Läkaren Katarina Jood och Kerstin Bjälkefur, Lidköping, finns också med i Spanien.

I projektet ingår en stor patientgrupp som följdes under fem år från insjuknandet 2007-2008.

Patienterna kommer från Skaraborg och studien startade av överläkare Eric Bertholds.

– De flesta studier som finns har antingen en utvald grupp med patienter som följs under en kort tid efter insjuknandet. De som följt patienter under en längre tid har sällan gjort årliga uppföljningar, utan följt upp dem senare, säger Åsa Rejnö i ett pressmeddelande.