11 maj 2016 06:00

11 maj 2016 09:27

Fortsatt bostadsbrist

SKÖVDE: Underskott fram till minst 2021

Det kommer fortsätta råda bostadsbrist i Skövde framöver. Underskottet som råder i nuläget spås finnas kvar även om fem år.
Det svarar kommunen i en enkät från Boverket.

I dagarna presenterade Boverket sin bostadsmarknadsenkät där landets 290 kommuner svarat på frågor om bostadsmarknaden.

I enkäten bedömer hela 240 av de 290 kommunerna att det råder underskott på bostäder, det är drygt 30 procent fler än förra året. Förändringen beror mycket på att befolkningen har vuxit snabbt och förväntas öka även de närmaste åren.

Situationen i Skövde följer den trenden. Kommunen svara att det 2016 råder ett underskott på bostäder totalt i kommunen men framför allt i centralorten. I övriga kommunen säger man att det finns en balans.

Värre framöver

I en fråga får kommunen också blicka framåt fem år – och det gör man mot en ännu bistrare situation med underskott både i centralorten och i ytterområdena.

I enkäten har man också frågat om förväntade bostadsbyggen framöver, det vill säga de bostäder som kommunen bedömer med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar kommer att påbörjas under åren 2016 respektive 2017.

I Skövde kommun förväntar man sig då att 416 bostäder byggs i flerbostadshus 2016 och 264 året efter. Samtidigt förväntas 105 bostäder i småhus byggas 2016 men inget 2017.

Enligt Boverkets prognos påbörjas cirka 57 000 bostäder i år och cirka 61 500 bostäder i riket nästa år.

I dagarna presenterade Boverket sin bostadsmarknadsenkät där landets 290 kommuner svarat på frågor om bostadsmarknaden.

I enkäten bedömer hela 240 av de 290 kommunerna att det råder underskott på bostäder, det är drygt 30 procent fler än förra året. Förändringen beror mycket på att befolkningen har vuxit snabbt och förväntas öka även de närmaste åren.

Situationen i Skövde följer den trenden. Kommunen svara att det 2016 råder ett underskott på bostäder totalt i kommunen men framför allt i centralorten. I övriga kommunen säger man att det finns en balans.

Värre framöver

I en fråga får kommunen också blicka framåt fem år – och det gör man mot en ännu bistrare situation med underskott både i centralorten och i ytterområdena.

I enkäten har man också frågat om förväntade bostadsbyggen framöver, det vill säga de bostäder som kommunen bedömer med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar kommer att påbörjas under åren 2016 respektive 2017.

I Skövde kommun förväntar man sig då att 416 bostäder byggs i flerbostadshus 2016 och 264 året efter. Samtidigt förväntas 105 bostäder i småhus byggas 2016 men inget 2017.

Enligt Boverkets prognos påbörjas cirka 57 000 bostäder i år och cirka 61 500 bostäder i riket nästa år.

Enkätsvaren i Skövde

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge?

 

Kommun Centralorten Övriga kommunen Centralorten 2021 Övriga kommunen 2021

Skövde Underskott Balans Underskott Underskott

 

Förväntade antal påbörjade nybyggda bostäder:

 

Kommun Flerbostadshus 2016 Flerbostadshus 2017 Småhus 2016 Småhus 2017

Skövde 416 264 105 0

 

Källa: Boverket