11 maj 2016 06:00

11 maj 2016 06:00

Skolchefer tillbakavisar kritik från facket

SKÖVDE: ”Vi anser att vi hanterat det här korrekt”

Grundskolechefen Pernilla Engqvist-Widegren försvarar nedläggningen av mobil resurs. Hon och chefen för elevhälsan, Tony Johansson, tillbakavisar även kritiken från Lärarnas Riksförbund i tisdagens SLA.

– Vi anser att vi hanterat det här korrekt. Vi gör inte tolkningen att det är något annat än ett informationsärende enligt MBL, säger Tony Johansson.

LR anser det är en verksamhetsförändring som borde ha förhandlas. Även Akademikerförbundet, SSR, har motsvarande inställning. Parterna hade ett möte under onsdagen, men utan att komma varandra närmare. LR anser även att det finns brister i arbetsmiljön när informationens gavs och har där krävt skriftligt svar enligt arbetsmiljölagen §6:6a.

Ger svar

– De kommer även att få skriftligt svar, men vi anser att vi har försökt göra det här så korrekt som möjligt. Vi har inte lämnat till personalen att informera vårdnadshavarna som Olle Björk påstått. 22 april informerade vi i samverkansgruppen, 25 april fick personalen information och så fort vi var klara med personalen fick rektorerna signalen att samma dag informera vårdnadshavarna, säger Tony Johansson.

– Rektorerna har därefter haft avstämning om hur det går och det arbetet pågår fortfarande vilket vi svarat LR i dag, säger Pernilla Engqvist-Widegren.

Oenigheten om den arbetsrättsliga juridiken kommer inte att påverka nedläggningen i sig. Det beslutet står fast. Pernilla Engqvist-Widegren säger att det är en konsekvens av för få elever och att ställningstagandet växt fram. I botten finns den kritik som Skolinspektionen uttalade 2012 kring hur den särskilda undervisningsgruppen var organiserad.

Inga elever

Ett alternativ hade varit att låta en högstadierektor bli rektor för mobil resurs.

– Vi började där. Jag sammankallade högstadierektorerna för att diskutera hur vi kan organisera oss för att följa Skolinspektionen, men efter ett tag stod det klart att det bara är tre elever kvar i höst. När deras rektorer valde att ta hem dem fanns det inga elever kvar på mobil resurs.

Men det kommer ju fler elever som behöver stödet?

– Behovet kommer att finnas kvar, men inte i just den här formen. Jag är trygg i att rektor planerar väl för de tre eleverna som är kvar. Vi tar ansvar för de eleverna och personal på mobil resurs är engagerade i det arbetet.

Olle Björk säger i en kommentar till SLA att LR:s kritik kvarstår även efter tisdagen möte.

– Vi anser att vi hanterat det här korrekt. Vi gör inte tolkningen att det är något annat än ett informationsärende enligt MBL, säger Tony Johansson.

LR anser det är en verksamhetsförändring som borde ha förhandlas. Även Akademikerförbundet, SSR, har motsvarande inställning. Parterna hade ett möte under onsdagen, men utan att komma varandra närmare. LR anser även att det finns brister i arbetsmiljön när informationens gavs och har där krävt skriftligt svar enligt arbetsmiljölagen §6:6a.

Ger svar

– De kommer även att få skriftligt svar, men vi anser att vi har försökt göra det här så korrekt som möjligt. Vi har inte lämnat till personalen att informera vårdnadshavarna som Olle Björk påstått. 22 april informerade vi i samverkansgruppen, 25 april fick personalen information och så fort vi var klara med personalen fick rektorerna signalen att samma dag informera vårdnadshavarna, säger Tony Johansson.

– Rektorerna har därefter haft avstämning om hur det går och det arbetet pågår fortfarande vilket vi svarat LR i dag, säger Pernilla Engqvist-Widegren.

Oenigheten om den arbetsrättsliga juridiken kommer inte att påverka nedläggningen i sig. Det beslutet står fast. Pernilla Engqvist-Widegren säger att det är en konsekvens av för få elever och att ställningstagandet växt fram. I botten finns den kritik som Skolinspektionen uttalade 2012 kring hur den särskilda undervisningsgruppen var organiserad.

Inga elever

Ett alternativ hade varit att låta en högstadierektor bli rektor för mobil resurs.

– Vi började där. Jag sammankallade högstadierektorerna för att diskutera hur vi kan organisera oss för att följa Skolinspektionen, men efter ett tag stod det klart att det bara är tre elever kvar i höst. När deras rektorer valde att ta hem dem fanns det inga elever kvar på mobil resurs.

Men det kommer ju fler elever som behöver stödet?

– Behovet kommer att finnas kvar, men inte i just den här formen. Jag är trygg i att rektor planerar väl för de tre eleverna som är kvar. Vi tar ansvar för de eleverna och personal på mobil resurs är engagerade i det arbetet.

Olle Björk säger i en kommentar till SLA att LR:s kritik kvarstår även efter tisdagen möte.