12 maj 2016 18:04

12 maj 2016 18:04

En kyrka på nya vägar

SKÖVDE: Skövde församling presenterade sin nya Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen har till syfte att ta ut kompassriktningen för hur församlingsarbetet ska bedrivas. Fyra utvecklingsområden står på agendan för de kommande åren, bön, integration, lärjungaskap och samarbete inom Billings kontrakt. På nya vägar är namnet på den nya instruktionen.

Församlingsinstruktion för Skövde pastorat har fått namnet ” På nya vägar” och med den vill man staka ut vägriktningen för en levande kyrka i Skövde.

– Vi som kyrka vill vara på väg och inte stå stilla, säger diakon Eva Elfwering. Kyrkan ska kännas angelägen och vara öppen för alla.

Tillsammans med prästerna Lena Ehrngren, Johanna Berggren och Anna Torbrand presenterar hon den nyutkomna skriften, som kanske i första hand vänder sig till medarbetarna inom Skövde pastorat. Svenska kyrkan i Skövde omfattar Skultorps församling, Värsås pastorat, Norra Billingens pastorat samt Skövde församling.

Fyra utvecklingsområden kommer att vara aktuella för kyrkans medarbetare och församlingar under de kommande åren. En församlingsinstruktion ska omarbetas var fjärde år, och så har skett sedan kyrka och stat gick skiljda vägar år 2000.

Ett av de fyra områden man ska arbeta med är bön. Här vill man söka ett språk och form som gör att både barn och vuxna ska känna sig trygga.

– Vi ska skapa fler mötesplatser där vi ber tillsammans, säger prästen Anna Torbrand.

Svarta lådan ska också ge möjlighet till samtal utifrån de kort med frågor, ord och fotografier som de åtta svarta kartongerna innehåller. Fotograf Ronny Hvass står bakom lådorna och hans bilder ska öppna för samtal utifrån var och ens egen tolkning.

Lärljungaskap är en annan del man fokuserar på, det innebär bland annat strävan efter en öppen kyrka. Konkret betyder det öppna dörrar till kyrkor och församlingslokaler, men även som en öppenhet och närvaro av anställda och andra medarbetare. Integration är även den en fråga med ett allt större behov av insatser från församlingen i Skövde.

Församlingsinstruktion för Skövde pastorat har fått namnet ” På nya vägar” och med den vill man staka ut vägriktningen för en levande kyrka i Skövde.

– Vi som kyrka vill vara på väg och inte stå stilla, säger diakon Eva Elfwering. Kyrkan ska kännas angelägen och vara öppen för alla.

Tillsammans med prästerna Lena Ehrngren, Johanna Berggren och Anna Torbrand presenterar hon den nyutkomna skriften, som kanske i första hand vänder sig till medarbetarna inom Skövde pastorat. Svenska kyrkan i Skövde omfattar Skultorps församling, Värsås pastorat, Norra Billingens pastorat samt Skövde församling.

Fyra utvecklingsområden kommer att vara aktuella för kyrkans medarbetare och församlingar under de kommande åren. En församlingsinstruktion ska omarbetas var fjärde år, och så har skett sedan kyrka och stat gick skiljda vägar år 2000.

Ett av de fyra områden man ska arbeta med är bön. Här vill man söka ett språk och form som gör att både barn och vuxna ska känna sig trygga.

– Vi ska skapa fler mötesplatser där vi ber tillsammans, säger prästen Anna Torbrand.

Svarta lådan ska också ge möjlighet till samtal utifrån de kort med frågor, ord och fotografier som de åtta svarta kartongerna innehåller. Fotograf Ronny Hvass står bakom lådorna och hans bilder ska öppna för samtal utifrån var och ens egen tolkning.

Lärljungaskap är en annan del man fokuserar på, det innebär bland annat strävan efter en öppen kyrka. Konkret betyder det öppna dörrar till kyrkor och församlingslokaler, men även som en öppenhet och närvaro av anställda och andra medarbetare. Integration är även den en fråga med ett allt större behov av insatser från församlingen i Skövde.