12 maj 2016 15:00

12 maj 2016 19:38

Här är listan över alla satsningarna

SKÖVDE: Alliansen vill satsat 440 miljoner kronor på infrastruktur

Över 400 miljoner kronor vill Alliansen i Skövde satsa på investeringar i infrastruktur de kommande tre åren
Största enskilda delen är ett parkeringshus med 600 platser på kvarteret Mode.

– Skövde bubblar av tillväxt och vi har välskötta finanser som möjliggör den här satsningen, förklarade kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson under torsdagens presskonferens med Alliansen.

De fyra borgerliga partierna är överens om att bygga för 600 platser direkt istället för att bygga i två etapper som varit ett alternativ.

Parkeringshuset kostar 185 miljoner kronor och byggstart är tänkt att ske under 2017.

– Förhoppningen är att hinna bli klara under 2018, men det kommer att bli ordentligt stökigt i trafiksituationen under en period, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Efter att parkeringshuset byggts kommer Mörkekorset att byggas om för 32 miljoner kronor och i satsningen ingår även ombyggnation av flera av infarterna i Skövde.

Satsningen ingår i Alliansens förslag till budget som kommer att presenteras i sin helhet på måndag.

Här är listan med alla de satsningar Alliansen vill göra:

Parkeringshus

Mode 600 platser. Byggstart 2017 185 mnkr

Vägar:

Reinvesteringar gata 36 mnkr löpande

Stationsgatan 24 mnkr 2017

Staketgatan 10 mnkr 2016-2017

Mörkerkorset 32 mnkr 2018-2019

Nolhagavägen Österut mot väg 200 33 mnkr 2018-2019

Nolhagavägen till Stallsiken ink korset Elins/Coop 20 mnkr

Korsningen Stallsiken-Metallvägen 8 mnkr

Metallvägen 10 mnkr 2018

Trafikplats Aspö 15 mnkr 2016-17

Trafikplats Norra Ryd 30 mnkr 2016-17

Tvåfält Vadsbovägen 4 mnkr

Vipan Coop 10 mnkr

Gruvgatan 3 mnkr

Gc vägar

Nolhagavägen-Hasslumsvägen 3 mnkr 2018

Östergatan-Bäckvägen 2 mnkr 2017

Belysning Aspö-Hasslum och till Billingen 4 mnkr 2019

Separera gång och cykel på huvudvägnät 18 mnkr Löpande

Kollektivtrafik

Busskörfält Vadsbovägen 10,5 mnkr

Ombyggnad hållplatser 5 mnkr Löpande

Bulleråtgärder 20 mnkr Löpande

Miniresecentrum i Södra Ryd 6 mnkr 2017-2018

Utredning väg Simsjön planprogram 1 mnkr 2017

– Skövde bubblar av tillväxt och vi har välskötta finanser som möjliggör den här satsningen, förklarade kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson under torsdagens presskonferens med Alliansen.

De fyra borgerliga partierna är överens om att bygga för 600 platser direkt istället för att bygga i två etapper som varit ett alternativ.

Parkeringshuset kostar 185 miljoner kronor och byggstart är tänkt att ske under 2017.

– Förhoppningen är att hinna bli klara under 2018, men det kommer att bli ordentligt stökigt i trafiksituationen under en period, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Efter att parkeringshuset byggts kommer Mörkekorset att byggas om för 32 miljoner kronor och i satsningen ingår även ombyggnation av flera av infarterna i Skövde.

Satsningen ingår i Alliansens förslag till budget som kommer att presenteras i sin helhet på måndag.

Här är listan med alla de satsningar Alliansen vill göra:

Parkeringshus

Mode 600 platser. Byggstart 2017 185 mnkr

Vägar:

Reinvesteringar gata 36 mnkr löpande

Stationsgatan 24 mnkr 2017

Staketgatan 10 mnkr 2016-2017

Mörkerkorset 32 mnkr 2018-2019

Nolhagavägen Österut mot väg 200 33 mnkr 2018-2019

Nolhagavägen till Stallsiken ink korset Elins/Coop 20 mnkr

Korsningen Stallsiken-Metallvägen 8 mnkr

Metallvägen 10 mnkr 2018

Trafikplats Aspö 15 mnkr 2016-17

Trafikplats Norra Ryd 30 mnkr 2016-17

Tvåfält Vadsbovägen 4 mnkr

Vipan Coop 10 mnkr

Gruvgatan 3 mnkr

Gc vägar

Nolhagavägen-Hasslumsvägen 3 mnkr 2018

Östergatan-Bäckvägen 2 mnkr 2017

Belysning Aspö-Hasslum och till Billingen 4 mnkr 2019

Separera gång och cykel på huvudvägnät 18 mnkr Löpande

Kollektivtrafik

Busskörfält Vadsbovägen 10,5 mnkr

Ombyggnad hållplatser 5 mnkr Löpande

Bulleråtgärder 20 mnkr Löpande

Miniresecentrum i Södra Ryd 6 mnkr 2017-2018

Utredning väg Simsjön planprogram 1 mnkr 2017