12 maj 2016 16:34

12 maj 2016 16:34

Patient fick inte önskad vård

IVO

En pojke, som blivit utredd för bland annat adhd, autism och generell språkstöning, fick inte den behandling mamman tyckte han hade rätt till.

Hon anmälde habiliteringen och neuropsykiatrin till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Vårdgivarna menar att patienten inte kommit till rätt instans samt att det inte finns resurser på logopedavdelningen för den patientgruppen. Ivo avslutar utan att ge kritik, och säger att det inte ingår i uppdraget att påtala hur vården ska organiseras.

Hon anmälde habiliteringen och neuropsykiatrin till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Vårdgivarna menar att patienten inte kommit till rätt instans samt att det inte finns resurser på logopedavdelningen för den patientgruppen. Ivo avslutar utan att ge kritik, och säger att det inte ingår i uppdraget att påtala hur vården ska organiseras.