12 maj 2016 15:28

12 maj 2016 15:28

Rättegång tas om – beslut i tingsrätten

NYHETER: Skövdebo överklagade

Nu är det klart att rättegången gällande den så kallade bagerihärvan, där en Skövdebo pekas ut som huvudman, tas om i sin helhet. Detta efter att en nämndeman skickat ett beundrarmejl till en utredare i ärendet.

Rättegången i bageriärendet hade pågått i Göteborgs tingsrätt under 13 dagar och skulle avslutas i april, men ett mejl från en nämndeman till en utredare på ekobrottsmyndigheten satta stopp för det. ”Du har gjort ett imponerande jobb när det gäller bagerihärvan. Jag är full av beundran” skrev nämndemannen, vilket SLA avslöjade några dagar senare.

Tingsrätten plockade efter detta bort nämndemannen, men tyckte ändå att rättegången kunde fortsätta. Den 44-årige Skövdebon, som pekas ut som härvans huvudman, ansåg dock att övriga ledamöter kan ha blivit påverkade av nämndemannen och överklagade beslutet till hovrätten.

På onsdagen ska hovrätten, som behandlade överklagandet, ha kommit fram till att beslutet från tingsrätten var felaktigt eftersom bara en domare hade fattat det. Ytterligare en domare och nämndemän skulle ha varit med och fattat beslutet. Målet skickades därför tillbaka till tingsrätten.

På torsdagen beslutade tingsrätten att även de övriga ledamöterna är jäviga att handlägga målet. Nämndemannens agerande har rubbat förtroendet för alla ledamöter i rätten. Det får inte framstå som att domstolen är partisk, menar tingsrätten.

Nu måste huvudförhandlingen tas om, precis som Skövdebon yrkade.

Rättegången i bageriärendet hade pågått i Göteborgs tingsrätt under 13 dagar och skulle avslutas i april, men ett mejl från en nämndeman till en utredare på ekobrottsmyndigheten satta stopp för det. ”Du har gjort ett imponerande jobb när det gäller bagerihärvan. Jag är full av beundran” skrev nämndemannen, vilket SLA avslöjade några dagar senare.

Tingsrätten plockade efter detta bort nämndemannen, men tyckte ändå att rättegången kunde fortsätta. Den 44-årige Skövdebon, som pekas ut som härvans huvudman, ansåg dock att övriga ledamöter kan ha blivit påverkade av nämndemannen och överklagade beslutet till hovrätten.

På onsdagen ska hovrätten, som behandlade överklagandet, ha kommit fram till att beslutet från tingsrätten var felaktigt eftersom bara en domare hade fattat det. Ytterligare en domare och nämndemän skulle ha varit med och fattat beslutet. Målet skickades därför tillbaka till tingsrätten.

På torsdagen beslutade tingsrätten att även de övriga ledamöterna är jäviga att handlägga målet. Nämndemannens agerande har rubbat förtroendet för alla ledamöter i rätten. Det får inte framstå som att domstolen är partisk, menar tingsrätten.

Nu måste huvudförhandlingen tas om, precis som Skövdebon yrkade.