12 maj 2016 06:00

12 maj 2016 06:00

Utredning påbörjades före beslut

SKÖVDE: Vad har egentligen hänt, och när?

En utredning om Lången drog i gång flera månader innan det politiska beslutet var fattat. I alla fall om man ska tro innehållet i dokumentet som kommunstyrelsen fattade beslut om.

Den 2 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att avsätta 300 000 kronor av sina utvecklingsmedel till en utredning om varför sjön Lången växer igen. Man beslutade även att, enligt dokumentet, ”ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra föreslagen utredning”.

Men Morgan Johansson på Naturvårdsgruppen säger att han redan den 11 januari fick sin uppdragsbekräftelse. Han var en av fyra miljökonsulter som i höstas svarade på en förfrågan från kommunen, och hans arvode uppgav han till 300 000 kronor.

I förslaget till beslut står det att Naturvårdsgruppen ”föreslås som uppdragstagare för utredningen.” I själva verket har Morgan Johansson jobbat med uppdraget på deltid i flera månader.

– Arbeten ska börja först när det finns ett beslut. Jag kände inte till att det hade påbörjats, säger kommunalrådet Leif Walterum, (C).

Leif Walterum hänvisar till ansvarig tjänsteman och det är Eva Darolf som är chef för sektor samhällsbyggnad.

När SLA når henne sitter hon på ett tåg och har inte tillgång till alla dokument.

– Jag kan inte se om vi har skickat en uppdragsbekräftelse eller inte. Om han har fått det så var det oerfaret att be kommunstyrelsen om ett beslut, säger Eva Darolf och syftar på hur texten i beslutsunderlaget är formulerad.

När fattades beslutet, om det inte gjordes den 2 maj?

– Jag har inte de dokumenten nu utan måste återkomma. Jag har hittat underlag till uppdragsbekräftelsen men det är daterat den 2 februari 2016.

Eva Darolf menar att beslutet i kommunstyrelsen bara skulle ha gällt pengarna.

Om beslutet hade blivit nej, vad hade hänt då?

– Jag har tillräckligt mycket pengar i vår budget för att klara det ändå.

Den 2 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att avsätta 300 000 kronor av sina utvecklingsmedel till en utredning om varför sjön Lången växer igen. Man beslutade även att, enligt dokumentet, ”ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra föreslagen utredning”.

Men Morgan Johansson på Naturvårdsgruppen säger att han redan den 11 januari fick sin uppdragsbekräftelse. Han var en av fyra miljökonsulter som i höstas svarade på en förfrågan från kommunen, och hans arvode uppgav han till 300 000 kronor.

I förslaget till beslut står det att Naturvårdsgruppen ”föreslås som uppdragstagare för utredningen.” I själva verket har Morgan Johansson jobbat med uppdraget på deltid i flera månader.

– Arbeten ska börja först när det finns ett beslut. Jag kände inte till att det hade påbörjats, säger kommunalrådet Leif Walterum, (C).

Leif Walterum hänvisar till ansvarig tjänsteman och det är Eva Darolf som är chef för sektor samhällsbyggnad.

När SLA når henne sitter hon på ett tåg och har inte tillgång till alla dokument.

– Jag kan inte se om vi har skickat en uppdragsbekräftelse eller inte. Om han har fått det så var det oerfaret att be kommunstyrelsen om ett beslut, säger Eva Darolf och syftar på hur texten i beslutsunderlaget är formulerad.

När fattades beslutet, om det inte gjordes den 2 maj?

– Jag har inte de dokumenten nu utan måste återkomma. Jag har hittat underlag till uppdragsbekräftelsen men det är daterat den 2 februari 2016.

Eva Darolf menar att beslutet i kommunstyrelsen bara skulle ha gällt pengarna.

Om beslutet hade blivit nej, vad hade hänt då?

– Jag har tillräckligt mycket pengar i vår budget för att klara det ändå.