13 maj 2016 06:00

13 maj 2016 09:16

Bara 40 fler invånare under första kvartalet

Mindre ökning än tidigare första kvartalet 2016

Skövdes befolkning fortsätter att öka.
Men ökningen det första kvartalet 2016 var mindre än på länge. Framförallt har inflyttningen minskat jämfört med de senaste kvartalen.

Under torsdagen presenterade Statistiska centralbyrån, SCB, befolkningsstatistiken för det första kvartalet (januari–mars) 2016.

Där kan man konstatera att Skövde fortsätter att växa, men inte riktigt i den takt som tidigare. Sammantaget ökade invånarantalet med 40 personer under de tre månaderna till totalt 53 595 personer. Det är den minsta ökningen sedan andra kvartalet 2014 då befolkningen faktiskt minskade med 47 personer.

Ökningen står kvinnorna för. Under första kvartalet har det blivit 53 fler kvinnor i Skövde medan männen minskat med 13.

Färre inflyttade

Födelseöverskottet, antalet födda minus antalet döda, ligger på minst samma nivå som tidigare så förklaringen till den avtagande ökningen ligger i flyttningsnettot.

Statistiken visar att klart färre flyttade till Skövde under det första kvartalet 2016 än under de flesta av de senaste kvartalen. Den minskade inflyttningen gäller både från det egna länet, från övriga Sverige och från utlandet. Samtidigt låg antalet som flyttade ifrån kommunen på ungefär samma nivå som tidigare.

Totalt under 2015 ökade Skövdes befolkning med 421 personer, 2014 med 275 personer och 2013 med 647 personer.

Den kommun som ökade mest i Skaraborg under det första kvartalet 2016 var Falköping med plus 107 personer.

Under torsdagen presenterade Statistiska centralbyrån, SCB, befolkningsstatistiken för det första kvartalet (januari–mars) 2016.

Där kan man konstatera att Skövde fortsätter att växa, men inte riktigt i den takt som tidigare. Sammantaget ökade invånarantalet med 40 personer under de tre månaderna till totalt 53 595 personer. Det är den minsta ökningen sedan andra kvartalet 2014 då befolkningen faktiskt minskade med 47 personer.

Ökningen står kvinnorna för. Under första kvartalet har det blivit 53 fler kvinnor i Skövde medan männen minskat med 13.

Färre inflyttade

Födelseöverskottet, antalet födda minus antalet döda, ligger på minst samma nivå som tidigare så förklaringen till den avtagande ökningen ligger i flyttningsnettot.

Statistiken visar att klart färre flyttade till Skövde under det första kvartalet 2016 än under de flesta av de senaste kvartalen. Den minskade inflyttningen gäller både från det egna länet, från övriga Sverige och från utlandet. Samtidigt låg antalet som flyttade ifrån kommunen på ungefär samma nivå som tidigare.

Totalt under 2015 ökade Skövdes befolkning med 421 personer, 2014 med 275 personer och 2013 med 647 personer.

Den kommun som ökade mest i Skaraborg under det första kvartalet 2016 var Falköping med plus 107 personer.

Befolkningsförändring i Skövde

Tidsperiod Folkmängd Folkökning Inflyttade Utflyttade

Kvartal 1 2016 53 595 40 642 631

Kvartal 4 2015 53 555 64 704 674

Kvartal 3 2015 53 491 182 1 080 956

Kvartal 2 2015 53 309 50 644 677

Kvartal 1 2015 53 259 125 754 642

Källa: