13 maj 2016 16:20

13 maj 2016 16:20

Bullerklagomål mot Stena avskrivs

SKÖVDE

Miljösamverkan östra Skaraborg har avskrivit samtliga klagomål från närboende om buller från Stena Recycling.

Det skriver en tjänsteman på Mös i ett mail till bolaget. Orsaken är att den bullermätning som Stena låtit utföra visar att verksamheten håller sig inom angivna villkor.

Däremot visar rapporten på att höga och oharmoniska ljud från framför allt saxen kan upplevas som störande. Rapporten föreslår vissa åtgärder, men bolaget vill också ändra infarten från Bruksgatan.

Det skriver en tjänsteman på Mös i ett mail till bolaget. Orsaken är att den bullermätning som Stena låtit utföra visar att verksamheten håller sig inom angivna villkor.

Däremot visar rapporten på att höga och oharmoniska ljud från framför allt saxen kan upplevas som störande. Rapporten föreslår vissa åtgärder, men bolaget vill också ändra infarten från Bruksgatan.