13 maj 2016 17:26

13 maj 2016 17:26

"En viktig markering mot extremismvåld"

SKÖVDE: Kommunen tar fram policy och handlingsplan

Skövde kommun är på väg att ta fram en policy och en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
– En viktig markering från kommunen, anser Petter Fahlström (L).

Han är ordförande för beredningen medborgare och folkhälsa som lägger fram förslaget, som nu ska vandra hela vägen upp till kommunfullmäktige. Tjänstemännen på sektor socialtjänst har arbetat fram dokumentet.

Policyn är kort, bara en A4-sida, och definierar våldsbejakande extremism som ett samlingsbegrepp för rörelser, organisationer och miljöer som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Högerextrem

Här ingår den högerextrema vit makt-miljön, den vänsterextrema autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

– Policyn är medvetet kort och kommer att kompletteras av en handlingsplan som blir mer konkret. Samtliga kommunala organisationer och kommunala bolag föreslås anta policyn. Det är viktigt att kommunen i den här typen av dokument tydligt markerar mot all extremism, säger Fahlström.

Kommunen ska erbjuda stöd till alla invånare i riskzonen och dess anhöriga står det i policyn. Något som kommer att förtydligas handlingsplanen och som delvis redan görs. Skövde kommun har öppnat ett telefonnummer (0500-49 71 99) dit allmänheten kan ringa för att få stöd i den här typen av frågor.

Förebyggande

Arbetet mot våldsbejakande extremism börjar inte med den här policyn påpekar Petter Fahlström. Skövde och kommunerna i Skaraborg var tidigt ute i ett samarbete över kommungränserna tillsammans med bland annat polisen.

Inom Skövde kommun finns också ett råd som arbetar sektorsövergripande med frågorna.

– Kommunens roll är framförallt att jobba förebyggande. Att utbilda och öka kunskapen om våldsbejakande extremism. Då tror att det blir viktigt att vi når ut till föreningarna med det här arbetet, säger Fahlström

Han är ordförande för beredningen medborgare och folkhälsa som lägger fram förslaget, som nu ska vandra hela vägen upp till kommunfullmäktige. Tjänstemännen på sektor socialtjänst har arbetat fram dokumentet.

Policyn är kort, bara en A4-sida, och definierar våldsbejakande extremism som ett samlingsbegrepp för rörelser, organisationer och miljöer som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Högerextrem

Här ingår den högerextrema vit makt-miljön, den vänsterextrema autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

– Policyn är medvetet kort och kommer att kompletteras av en handlingsplan som blir mer konkret. Samtliga kommunala organisationer och kommunala bolag föreslås anta policyn. Det är viktigt att kommunen i den här typen av dokument tydligt markerar mot all extremism, säger Fahlström.

Kommunen ska erbjuda stöd till alla invånare i riskzonen och dess anhöriga står det i policyn. Något som kommer att förtydligas handlingsplanen och som delvis redan görs. Skövde kommun har öppnat ett telefonnummer (0500-49 71 99) dit allmänheten kan ringa för att få stöd i den här typen av frågor.

Förebyggande

Arbetet mot våldsbejakande extremism börjar inte med den här policyn påpekar Petter Fahlström. Skövde och kommunerna i Skaraborg var tidigt ute i ett samarbete över kommungränserna tillsammans med bland annat polisen.

Inom Skövde kommun finns också ett råd som arbetar sektorsövergripande med frågorna.

– Kommunens roll är framförallt att jobba förebyggande. Att utbilda och öka kunskapen om våldsbejakande extremism. Då tror att det blir viktigt att vi når ut till föreningarna med det här arbetet, säger Fahlström